Träningsprogram för förskolebarn

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Forskning har visat att barnfetma är en epidemi. Att vara överviktig som barn kan leda till många sociala och hälsorelaterade problem senare. Barn som är överviktiga från en ung ålder kan också utveckla dåliga vanor som kan påverka deras hälsa och självkänsla för en livstid. Rörelse är en viktig del av barnens vardag. Tidiga insatser och medveten motorisk träning kan bidra till barns rörelse- samt deras språkliga och sociala utveckling.

Details

Barnmotion som affärsidé?

Många äldre barn deltar i någon form av idrott i skolan, men förskolebarn gör ofta inte det. Småbarnsföräldrar letar dessutom många gånger efter något kul att göra med barnen på vardagarna. På gym och dansställen är det mest helgen som gäller. De flesta aktiviteter är från 6 år. Vet du hur man kan uppmuntra fysisk aktivitet för förskolebarn, vilka rörelser som sätter fart på barn och väcker nyfikenhet?

Har du tips och nya idéer om roliga övningar som samtidigt är stimulerande och lätta att ta till sig? Sy ihop ett eget träningsprogram anpassat till förskolebarn som kan få de mer intresserade av motion och aktiv lek.

Vad kan du erbjuda?

Det finns olika typer av träningsprogram med anknytning till barnens motion. Vissa vänder sig till yngre barn och hjälper dem att utveckla hälsosamma fitness vanor i en ung ålder. Andra företag fokuserar på äldre barn eller tonåringar.
Ett träningsprogram för förskolebarn kan ex. innefatta och erbjuda förskola fitness DVD -skivor med motion till rolig musik. Andra affärsmöjligheter kan vara leksaker eller ålder lämplig motionsutrustning, böcker eller nya sporter och aktiviteter. För barn är motion detsamma som att leka. Det är viktigt att leken är prestationsfri och att det inte sätter prestige, tävling eller höga krav. 

Du kan du kontakta förskolor, daghem, kyrkor och andra organisationer som har barngrupper. Ditt träningsprogram kan erbjuda de varor och utbildning de behöver. Några av de aktiviteter/produkter som du kan erbjuda kan innefattar aeroba övningar, danser roliga, gymnastik och ålder lämpliga sporter.

Du kan också ha som innehåll information om näringsvärdet, nyhetsbrev för föräldrar, DVD, CD-skivor och andra objekt för att förbättra motionsmöjligheterna för denna grupp. Huvudsaken är att innehåll ska vara kult, så att barnen inte ser på det som en "övning" utan mer som en lek. 

Använd online resurser för att hitta inspiration till ditt eget barn träningsprogram. Vissa program kombinerar motion, dans, gymnastik och tips om sunda matvanor genom klasserna. Skapa ett program som erbjuder en mängd olika övningstekniker och material så att barnen inte kommer att bli uttråkade med programmet. Förskolebarn har en kort uppmärksamhet så ju fler nya tekniker som du kan erbjuda, desto effektivare blir det.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo