Fisketurism

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Vacker natur och vilda vatten, det är det som gör Sverige till ett paradis för fritidsfiske. En miljon svenskar fritids fiskar. Fiske kopplat till naturupplevelser lockar dessutom turister till den svenska landsbygden. Det ger grogrund för företagande.

Details

Ofta kombineras företagandet inom fritidsfiske med annan företagsverksamhet, till exempel annan upplevelseverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.

Vad är fritidsfiske?

Fritidsfiske är allt fiske där den som fiskar inte har yrkesfiskelicens. Till fritidsfiske räknas både fiske med handfångande redskap som till exempel spö och fiske med mängdfångande redskap som till exempel nät och kräftburar. I sportfiske, som är en del av fritidsfisket, använder man bara handredskap. Sportfiske är en av de vanligaste och mest uppskattade friluftsaktiviteterna i Sverige. Det kan vara möjlighet att fånga fisk till det egna matbordet som lockar men lika ofta handlar det nog om naturupplevelse eller en stund avkoppling.

Företag inom fritidsfisket

Fritidsfiskebaserat företagande är verksamheter som levererar tjänster och varor till fritidsfiskare i direkt anslutning till deras fiskeupplevelse. Det kan handla om:

• stugbyar, hotell och serveringar som helt eller delvis vänder sig till fritidsfiskare
• försäljning av utrustning
• fiskecharter, turfiskebåtar och guidade turer
• uthyrning av båtar
• kurser i till exempel flugbindning

Så startar du ett fisketurismföretag

Starta ett fisketurismföretag som erbjuder fiske och andra upplevelser! Fiske och fiskeprodukter är din röda tråd i verksamheten, men du kan se bortom horisonten för att hitta andra upplevelser som du kunde erbjuda. Det gäller att kunna leva hela året och erbjuda dina kunder ett utbud av exempelvis konferensmöjligheter och aktiviteter som omfattar annat än fiske. 

Använd en lugn och vacker plats med möjligheter till fiske, konferens och övernattning. Förankra dina idéer från början hos fiskevårdsområden och andra eventuella vattenägare där du planerar att driva din verksamhet. Kontakta företagare och föreningar som har varit igång ett tag i branschen. Du kan exempelvis kontakta Det naturliga fisket och Swedish Nature. Här finns möjligheter att delta i utbildningar och nätverk.

Innan du startar

Grunden för företagets aktiviteter bygger på naturens egna villkor. För dig som är ny som företagare finns mycket information på Jordbruks Verkets hemsida, om vad du bör tänka på när du planerar ditt företag. Om du redan har ett företag inom lantbruk men vill vidga verksamheten genom att börja med fisketurism är det viktigt att du lär dig hur turistnäringen fungerar, hur din region marknadsförs och vilka som är de viktigaste samarbetspartnerna för dig. 

Tänk också på att du kan behöva ha tillstånd för servering av mat och dryck och bygglov för att bygga om eller komplettera din anläggning. Din kommun vet mer om detta.

Marknadsföring på nätet

Internet är ett bra ställe att marknadsföra ditt företag i turistbranschen, särskilt om du inte har budget för att betala för andra typer av reklam. Reklam på nätet är oftast gratis och kan göras med relativt liten tidsinsats. Konstruera din företagswebbplats som inte bara drar potentiella kunder, utan också håller dem runt när de har hittat platsen. Detta innebär att ha en hemsida som är enkel att navigera, med massor av bilder. Inkludera antingen fullständig information om de tjänster som erbjuds eller enkla sätt att kontakta ditt företag för mer information. 

Bli en bloggare. Detta är ett bra sätt att marknadsföra ditt företag på nätet utan någon investering (förutom din tid). Om du erbjuder specialiserade fiskeupplevelser och fiskeaktiviteter eller har särskilda fiskekunskaper, starta en blogg kan sätta dig i kontakt med potentiella kunder och hjälper dig att skapa ett namn för dig själv som en expert. 

Gå på reseforum och reseorganisationer på nätet för att marknadsföra dig där. De flesta har en online-närvaro och välkomnar etablerade företag som konsulter eller experter.

Kontrollera var du får fiska

I Sverige finns goda möjligheter att utöva fisketurism och att bedriva fritidsfiskebaserade verksamheter. Här finns många fiskevatten av hög kvalitet spridda över hela landet. En viktig fråga som du måste ställa dig är om du har rätt att fiska i det vatten du vill erbjuda turister och andra gäster. För att kunna erbjuda fiske måste du äga vattnet eller fiskerätten. Om du inte gör det kan du arrendera vattnet eller samarbeta med dem som äger det. För att undvika missförstånd är det alltid bra att skriva kontrakt med ägarna där det tydligt framgår var dina gäster får fiska.

Regler för försäljning av fisk

Om du har din verksamhet vid havet får syftet inte vara att dina gäster ska fånga fisk för försäljning. Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja fisk och andra vattenbruksdjur som fångas i havet. Den som fritids fiskar i sjöar eller andra vattendrag i inlandet har däremot rätt att sälja fisken.

Finns det stöd för arbeta med fritidsfiske?

I landsbygdsprogrammet finns olika stöd och ersättningar som ska stimulera till att utveckla landsbygden genom nya företag och nya varor och tjänster. Se vad som passar dig och ditt företag. Om du har din verksamhet inom ett fiskeområde, så kallat FOG-område, har du möjlighet att söka stöd för omställning till andra näringar och anpassning till nya marknader. Endast personer som redan arbetar inom fiskerinäringen eller har ett arbete med koppling dit kan få stöd enligt sådana villkor. Läs mer om hur du söker stöd genom ett fiskeområde på Jordbruks Verkets hemsida. Kolla också SEFF Hemsida - branschorganisationen för Sveriges Fisketurismföretagare.

Mer information om fiskeregler kommer nedan:

Var och vad får man fiska?

Allemansrätten gör att vi kan vistas nästan var vi vill i den svenska naturen bara vi inte stör eller förstör. Men fiske ingår inte i allemansrätten och fritidsfisket är inte fritt från regler. De olika bestämmelserna som reglerar fritidsfisket är till för att skydda och stärka det svenska fiskbeståndet. Ta därför alltid reda på var och hur du får fiska innan du ger dig ut på fisketuren. 

Alla har rätt att fiska med handredskap utmed den svenska kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att man får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båt, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten. Om du vill fiska någon annanstans måste du alltid fråga den som äger fiskevattnet eller har rätten till fisket om lov innan du fiskar. I många fall måste man köpa ett fiskekort för att få rätt att fiska.

Vart vänder du dig?

Vart vänder du dig för att få reda på var du får fiska? Reglerna för var man får fiska varierar stort mellan olika platser och olika typer av vatten. Den som äger marken närmast sjön vet oftast vad som gäller. Om det finns en fiskevårdsområdesförening där du vill fiska kan du vända dig dit. Föreningen är en sammanslutning av dem som har fiskerätten i ett visst område. Den sköter området och säljer eventuella fiskekort. Det är också vanligt att fiskeklubbar arrenderar fiskevattnet i ett visst vattendrag och säljer fiskekort. 

Länsstyrelsen eller kommunen kan också ge besked om var man får fiska och vart man vänder sig för upplysningar om fiskekort till ett speciellt vatten. Ett bra tips kan också vara att kontakta turistbyrån. Föreningen Sportfiskarna har webbplatsen Svenska fiskevatten. Där finns en förteckning med kartfunktion över fiskevatten.

Var får du inte fiska?

I vissa områden är det inte tillåtet att fiska. Det finns områden där allt fiske är förbjudet och områden som är skyddade under en viss period eller en viss tid på året, till exempel under den tid fiskarna leker. Det här beror på att man vill skydda områden där antalet fiskar minskar.

Av samma anledning finns det bestämmelser som begränsar vilken typ av redskap du får använda. I vissa områden är det till exempel inte tillåtet att fiska med nät eller använda ett visst sorts bete. Ta alltid reda på de lokala reglerna. Länsstyrelsen eller i många fall kommunen kan informera dig.

Vilka fiskar får jag ta upp?

Även reglerna om vilka fiskar man får ta upp varierar. Vissa arter är så sällsynta eller hotade att du över huvud taget inte får fånga dem. Det gäller till exempel havsnejonöga, majfisk, staksill, ål och mal. Längs delar av kusten är det förbjudet att fånga gädda och abborre under våren. Andra arter som skyddas under vissa perioder är gös, röding och sik.

Det finns också regler som begränsar hur många fiskar av en viss art du får ta upp. Även här gäller att du alltid tar reda på de lokala reglerna innan du börjar fiska!


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se