Måltidsturism

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Det händer mycket inom området mat och måltid! Vi befinner oss i en fas där vi ser många parallella utvecklingar: närodlat väcker nyfikenhet samtidigt som även snabbmaten lockar fler köpare. Omvandlingar innebär inte bara utmaningar utan också möjligheter för dig som företagare. 

Details

 Maten och måltiden är en viktig del av turistupplevelsen och kan även vara ett mål i sig. Här finns mycket att göra och det finns en stor potential för turistföretagandet på landsbygden.

Mat och måltid som naturupplevelse

Naturen och kulturlandskapet i kombination med länets lokala råvaror och matkultur är inte sällan turisternas avgörande anledningar för ett besök. Att få uppleva den lokala maten med alla sinnen gör att minnena väcks till liv och traditioner förs vidare. 

Har du nya idéer kring mat? Vill du skapa nya matupplevelser - leverera mat av högsta kvalitet, baserad på färska och kort resta lokala råvaror och gott mathantverk? Det lilla extra gör att din gäst känner sig välkommen.

Servera mat

Funderar du på att servera mat och dryck? Det finns många olika kunder med vitt skilda önskemål. Mycket handlar om vilka kunder du vänder dig till och hur du marknadsför dig. Det kan vara allt från en enkel servering med fika för trötta vandrare till en högklassig restaurang med utmärkelser i White Guide eller Guide Michelin. Fram för allt sistnämnda exempel kan få besökare från hela landet att åka just till ditt ställe.

Profilera dig och samarbeta med andra

Genom att skapa en unik profil har du bättre förutsättningar att bli uppmärksammad och på så vis kan du få en del gratis marknadsföring, till exempel i tidningar. Det finns kanske regionala mattraditioner och recept med anknytning till din bygd som du kan ta tillvara och servera i nya kombinationer. För att kunna laga och servera den måltid som dina kunder vill ha bör du känna till dina leverantörer och veta var maten kommer ifrån, vad den innehåller och hur den tillverkas. Skriv kontrakt med leverantörer du litar på och som uppskattar din affärsidé. 

Det finns många sätt att samarbeta, till exempel genom evenemang med olika teman eller genom gemensam marknadsföring. Samarbeten med andra som kompletterar det du erbjuder kan också innebära att ni är fler som delar på kostnader och kan få fram olika typer av paketerbjudanden.

Samarbeta med lokala upplevelseföretag, lokala turistbyråer, regionala marknadsföringsbolag, bussbolag eller specialresearrangörer.

Din måltid ska vara en upplevelse!

Vilken typ av servering du än driver så ska måltiden du erbjuder vara en upplevelse. Om du kan bjuda på en berättelse kring måltiden, gör det att många besökare kan tänka sig att betala mer. Dagens konsumenter är intresserade av vad som serveras, var råvaran kommer ifrån och hur den tillverkas. Hur din måltid serveras har stor betydelse för den upplevda kvaliteten och påverkar också priset du kan ta ut.

Tillstånd och lagar

Du som ska starta och driva ett företag där du hanterar mat behöver ta kontakt med flera myndigheter för att få att få reda på hur du ska gå tillväga. Du kommer också att beröras av bestämmelser från många olika myndigheter.

Ska du laga mat måste du uppfylla kraven i livsmedels- och miljölagstiftningen. Förutom att din livsmedelslokal måste vara godkänd av kommunen ska du också ta kontakt med brandskyddsmyndigheten som bland annat ska avgöra hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Jordbruksverket hjälper dig!

Du få hjälp med att förverkliga din dröm! Jordbruksverket arbetar med många olika frågor kring matturism och har därför stora möjligheter att bidra till ett konkurrenskraftigt företagande inom livsmedelssektorn. Genom företagsstödet kan du få stöd för investeringar, konsulttjänster och kompetensutveckling som underlättar och utvecklar din verksamhet. När ni är fler som samarbetar kan projektstödet vara något för just ert samarbete.

Landsbygdsnätverk - det finns ett landsbygdsnätverk kopplat till landsbygdsprogrammets genomförande. Nätverkets medlemmar ska skapa mötesplatser och arenor för erfarenhetsutbyte. Jordbruksverket ingår i nätverket tillsammans med cirka hundra andra organisationer och myndigheter.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se