Jennys företag erbjuder kunskap och förståelse om användare

Känner du slutanvändaren på din produkt eller tjänst? Vet du vilka som kommer att använda din produkt? Kan din produkt eller tjänst användas av en större användargrupp? Userminds AB är ett nystartat företag som finns i Göteborg, Jenny Tolf heter företagets grundare. 

Userminds AB:s målgrupp är främst produkt och tjänsteutvecklare men även företag som vill förnya, förbättra eller bredda slutanvändarmålgruppen på sin produkt eller tjänst. Det kan vara i den initiala utvecklingsfasen eller fast i den iterativa designloopen. Kanske söks grundläggande information om användaren som en första input till idéskapandet.

Jenny är unik på så sätt att få företag innehar den här resursen men den kompetensen som hon besitter. Hon har många års erfarenhet av att ta fram liknande information; planera, ordna, strukturera, rekrytera och analysera resultatetsamtatt ge input i designprocessen. Jenny lägger stor vikt på att få fram rättanvändare och rätt metod till de olika testerna. Hennes speciella kompetens är att hon är kreativ, har ett öga för att se vad som är realistiskt, effektivt och hur man går tillväga på ett sätt som tar lite resurser.

Företaget är nystartat sedan november 2020. Den största anledningen till att Jenny startade företaget var att hon insåg att hon inte skulle hitta det arbete som hon ville ha. Jag besitter många års erfarenhet och kompetens och det är synd att jag inte använder den där den gör nytta. Jag vet hur viktig den här processen är för utvecklande företag och jag ser att den bortprioriteras, så här känner jag att jag verkligen kan bidra.

Bakgrund

Företag: Userminds AB
Vilket år företaget grundades: november 2020
Grundare: Jenny Tolf
Ålder: 46 år
Bor: Göteborg
Yrkesbakgrund/utbildning: Mångårig erfarenhet från olika branscher / Master i Ergonomisk Design från Luleås Tekniska Universitet
Din bästa egenskap: Energirik
Din sämsta egenskap: Tror att jag inte har några begränsningar

Om Affärsidéen/företaget

Vad är din affärsidé?

Tanken är att Userminds AB ska hjälpa produkt- eller tjänstutvecklande företag att definiera vem användaren är, vad användaren vill ha, hur användaren tänker, beter sig och tycker.

Den framtagna informationen ligger till grund för produktens eller tjänstens utveckning i frågor som exempelvis berör förståelse, användarvänlighet, behov och nyttjande. Ytterligare resultat av att få information om användaren är att användaren hamnar i fokus, brister arbetas bort i ett tidigt skede och produkten eller tjänsten blir användbar direkt av nöjda.

En väl genomtänkt produkt eller tjänst med underliggande fakta om användningsområdet och användaren blir mer ekonomisk, konkurrenskraftig, hållbar och effektiv med ökad grund för nöjdare användare.

Som en förlängning av den tjänst jag säljer är att affärsidén kommer att kunna hjälpa företag att uppfylla och förstärka sin design så att de uppfyllerde Globala målen fram till 2030.

Vilka är målgrupp?

Min målgrupp är främst produkt och tjänsteutvecklare men även företag som vill förnya, förbättra eller bredda slutanvändarmålgruppen på sin produkt eller tjänst. Det kan vara i den initiala utvecklingsfasen, i den iterativa design loopen eller i form av en slutverifiering. Kanske behövs grundläggande information om användaren som en första input till idéskapandet.

Finns det konkurrenter?

Det här är ingen så kallade ”Rocket Science” utan tanken om att ha med användaren i utvecklingsprocessen är ett allmänt känt ämne för produkt- och tjänsteutvecklare och många har det i åtanke. Dock kan det vara svårt att realisera, konkretisera, använda rätt metod med rätt användare. Så konkurrenter finns inte direkt utan detta är en tjänst som adderar, förenklar och fördjupar för företag som vill satsa på sin produkt eller tjänst.

Vad gör dig unik?

Jag är inte unik mer än få företag innehar den här kompetensen som jag besitter. Jag har många års arbetserfarenhet av att ta fram liknande information och att göra grundläggande användarstudier och ge input i designprocessen. Jag kan få fram olika användare till olika tester. Min speciella kompetens är att jag är kreativ, har ett öga för att se vad som är realistiskt, effektivt och hur man går tillväga på ett sätt som tar lite resurser.

Vad har varit största utmaningen med att starta företag?

Modet att ta steget till att tro på mig själv.

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer i etableringsprocessen?

Jag har lagt tid och grundlig planering. Struktur och ordning. Jag förkovrar mig i kunskap.

Vilken/vilka personer har betytt mest för dig i ditt företagande?

Under skapandeprocessen har jag mött så många inspirerande och peppande människor som verkligen gett mig energi. Allt från mentorer till konkurrenter.

Vad är din fokus framöver?

Att hitta produktutvecklare att samarbeta med. Att sprida kunskapen om hur viktigt den här delen är så att våra produkter blir använda och att vi inte slösar resurser.

Du som entreprenör

Vad var anledningen till att du startade eget?

Jag insåg att jag inte kunde hitta den sortens arbete som jag ville ha på arbetsmarknaden.

Hur kom du på idéen?

Jag vet hur viktig den här processen är och jag ser att den bortprioriteras, så jag känner att jag verkligen vill bidra.

Vad var tuffast i början?

Jag befinner mig fortfarande i början så situationen är fortfarande tuff. Tuffast är att behålla lugnet och inte stressa över att pengar bara strömmar ut att det inte strömmar in pengar.

Vad är det roligaste med att driva eget företag?

Jag inspireras av att få gå min egen väg, att ta vägar som ingen annan tänkt på eller vågar. Det är mer ett personlighetsdrag eller personligt behov som jag har vilket gör att det är ganska naturligt för mig att driva mitt egna företag.

Vad inspirerar och motiverar dig?

Att jag hela tiden kan bli bättre på det jag gör. Jag är min största kritiker på ett ganska snällt sätt, men det gör att jag motiveras av att fortsätta utvecklas i det jag gör.

Har du några förebilder?

Kvinnor som kan kombinera barn och företagande.

Har du några goda råd och tips till andra företagare?

Att våga och våga testa. Vad har jag att förlora?

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg