Framgång är ingen slump. Oavsett vad du ska sälja så krävs det en aktiv marknadsföring från din sida. Här får du smarta tips för att lyckas med din marknadsföring.

Informationskällor - del 2

Tillgängliga informationskällor är många, från det egna företaget till köpta undersökningar av specialiserade undersökningsföretag. Internet har också blivit en viktig informationskälla på många olika sätt.

Läs mer

Informationskällor - del 1

Det första du måste göra när du bestämt dig för en verksamhet är att fundera på vad du vet om branschen. Du kanske finner att du vill veta mer om hur man tillverkar en produkt eller saknar information om var man kan köpa eller beställa det du behöver.

Läs mer

Sociala medier som marknadsföringskanal

Som företagare gäller det att synas där potentiella kunder finns. Användarantalet ökar dagligen i de sociala medierna därför är det en utmärkt strategi i ett företags marknadsföring och kommunikation att närvara i de olika nätverken. Här kommer en redogörelse av de vanligaste sociala medierna och vad du bör tänka när du ansluter dig och börjar kommunicera med din publik.

Läs mer

Marknadsföringskoncept

Det finns ett antal marknadsföringskoncept som företag använder sig av. Den amerikanske marknadsföringsgurun Kotler listar sex stycken. Tänk på att företagen många gånger använder hybrider av dessa mer renodlade koncept. I väst där ekonomin till stor del består av tjänster och service är kund och marknadsföring det som står i centrum.

Läs mer

Marknadsföring nu och då

Bland ekonomer är det inte ovanligt att man pratar om den nya och den gamla ekonomin. Det finns naturligtvis ingen strikt gräns utan det har självfallet varit en naturlig utveckling där teknologiska språng under de senaste åren gjort att bland annat marknadsföringsarbetet och kommunikationen med kunderna har förändrats.

Läs mer

Marknadsplan - del 1

Marknadsföring går ut på att finna fler kunder som köper av företaget, samtidigt som tidigare kunder behålls. För att skapa tillväxt på ett effektivt sätt krävs en plan, en marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.

Läs mer

Varför marknadsföring

När ett företag startar sin verksamhet, lanserar en ny produkt eller tjänst, behövs det en insats för att få de tilltänkta kunderna att uppmärksamma detta. Utan kunder och inkomsterna från dessa blir inte ett företag, eller en ny produkt/tjänst, särskilt långlivad. Men att göra sig hörd och sedd är bara en del av marknadsföringen.

Läs mer

Välja rätt reklam

Valet av reklam varierar givetvis beroende på vad som ska säljas. Här följer en beskrivning av några vanligaste marknadsföringsmetoder.

Läs mer

Inventera ditt nätverk

Försök använda din förmåga att knyta kontakter och bygga relationer med folk omkring dig. Det kan vara avgörande att ha någon att ringa när du undrar något, som till exempel kan berätta hur man fyller i blanketter och som kanske vill köpa något av dig.

Läs mer

Marknadssegmentering – del 2/2

Fördelen med segmentering är att företaget enklare kan skapa produkter och tjänster som passar till målgruppen. Då kan det vara enklare att välja distributionskanaler och företaget får också en klar bild av konkurrenterna.

Läs mer

Fler artiklar...

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo