Din källa till information och fakta. Här samlar vi och publicerar aktuella nyheter och viktiga verktyg för dig som söker kunskap.

Starta en fristående skola - fakta

För att få starta en friskola krävs att skolan har en idé som beskriver vad friskolan kan tillföra kommunen, alltså varför eleverna ska välja den skolan framför de befintliga skolorna. En friskola måste dessutom, efter remiss hos berörd kommun, godkännas av Skolinspektionen för att få driva verksamhet. Här har vi samlat information som är viktig för dig som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola.

Läs mer

Avdrag vid arbete i bostaden

En enskild näringsidkare som använder en del av sin bostad får göra avdrag för utgifter för detta. Beräkningen av avdraget är beroende av om näringsidkaren använder en särskilt inrättad del av bostaden eller inte.

Läs mer

Delningsekonomi – del 2

Det poppar upp nya tjänster hela tiden som går ut på att fler delar på ägandet, lånar ut sina tillgångar, skänker bort eller säljer istället för att slänga, eller helt enkelt byter grejer med varandra. Men, hur fungerar det med skatten? Vad gäller?

Läs mer

Fungerar fakturaköp även för skulder?

En kund som aldrig betalar i tid kan upplevas som ett ben i halsen. Varför man en gång svalde den fisken känns svårt att förklara, men nu är det som det är. Det händer förstås att man helt enkelt får inse att loppet är kört. Men många gånger så kan det vara så att oerfarenhet av att driva in räknar gör att man inte lyckas så väl med sin fakturering.

Läs mer

Så här använder du kassaregister - del 3

Kravet på kassaregister gäller dig som bedriver näringsverksamhet. Det innebär att hobbyverksamhet inte omfattas av lagen och inte heller tillfällig försäljning i mindre omfattning som till exempel skolelevers försäljningar.

Läs mer

Restaurangföretagare- del 2

Den som driver ett livsmedelsföretag måste utöva egenkontroll över sin verksamhet. Den ska vara anpassad efter den verksamhet som företaget har.

Läs mer

Restaurangföretagare- del 1

Det är ditt ansvar som företagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en restaurangverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att servera säker mat.

Läs mer

Så här använder du kassaregister - del 2

Den här informationen riktar sig till dig som har försäljning på torg och marknad. Torg- och marknadshandel är försäljning som sker på gator, torg, marknader, loppmarknader, mässor, idrottsgalor, festivaler, tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande.

Läs mer

Sälja begagnade varor

Gäller några särskilda skatteregler om du säljer begagnade varor till privatpersoner eller företag i Sverige eller annat EU-land?

För både privatpersoner och företag är det i princip samma regler som gäller om du säljer begagnade varor som om du säljer nya varor. I vissa fall kan dock en särskild form av moms komma i fråga vid handel med begagnade varor, så kallad vinstmarginalbeskattning. I korthet innebär vinstmarginalbeskattning att du beräknar momsen på skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset, i stället för på enbart försäljningspriset.

Läs mer

Fler artiklar...

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo