När ska man välja att sälja fakturor

Det sägs ofta att det är mindre och mellanstora företag som har mest att tjäna på factoring, det vill säga försäljning av fakturor för att få loss kapital snabbare. Men numera så inkluderar den här typen av ekonomisk tjänst mer än pengar i förtid för sålda räkningar. I och med att den kan innebära betalningslösningar som man inte hade kunnat erbjuda utan factoringbolagets hjälp så kan man säga att fakturaköp kan vara av intresse för i stort sett varje verksamhet.

Även om det kan finnas fördelar för varje företag med att sälja fakturor så är det inte säkert att det här är något som man kommer att behöva konstant. Det kan alltså vara så att man i olika faser kan se en fördel med att få loss pengar från räkningar lite snabbare, även om detta givetvis innebär att en viss del av inkomsten går till factoringtjänsten.

Snabbare cashflow när man säljer sina fakturor för expanderande företag

Då man inser att det finns ett stort behov av att få in kontanter snabbare så kan det vara läge att beakta fakturaköp. Det kan ju vara så att verksamheten går bra men att man behöver få in betalningar snabbare för att kunna investera och utöka snabbare. Genom att sälja fakturor så får man in pengarna för jobb så snart som räkningen har ställts ut. Kunden kommer inte att märka någon skillnad för de får samma betalningstid på sig som vanligt.

Är man säker på att det är rätt tillfälle att expandera och man inser att det kommer att räcka med de resurser som man har om dessa bara kommer inte lite snabbare så kan factoring vara en bra lösning. Men precis som alltid annars så är detta ett beslut som ska fattas med rätt analys av företagets ekonomiska situation. Kanske är det i själva verket en större investering som ska till för att man ska kunna expandera och utöka kundunderlaget och då kan man se på företagslån hellre än att låna pengar på fakturor.

Nya verksamheter och factoring

Ett nystartat företag kan uppleva det frestande att sälja samtliga räkningar för att få in kapital snabbt. Pressen som uppstår då man står med en rejäl investering och vill se att verksamheten lyckas bör inte leda till att man fattar snabba och ogenomtänkta beslut. Här är det bra om man får en samarbetspartner som kan jobba på ett flexibelt sätt så att man inte binder upp sig på ett onödigt vis och förlorar pengar på att sälja fakturor som man egentligen inte har behov av att sälja.

Bra och seriösa factoringbolag är intresserade av lönsamma samarbeten. De erbjuder flexibla lösningar där man kan sälja vissa fakturor under vissa tidsperioder. Dessutom så kan de ge ett stöd vad gäller analys för rätt utveckling av verksamheten. Det här är något som det nystartade företaget kan få god hjälp av och som i förlängningen kan leda till att man lyckas bättre än om man hade harvat på utan hjälp av ett snabbare kassaflöde med hjälp av fakturaköp.

God analys av att sälja av fakturor

Oavsett varför man funderar på att öka cashflow genom att sälja obetalda räkningar så måste man alltid se på fördelar och nackdelar med detta. Olika företag påverkas på olika sätt av att en tredje part går in och hanterar indrivning av räkningar samt inkassoprocesser. Man kan inte bara se på de pengar som man får in på kort sikt med fakturaköp. Det är också viktigt att beakta hur factoringföretaget kommer att representera ens verksamhet och om deras tjänster möjligtvis kan ge mer än snabba kontanter.

Ibland så kan man behöva utomstående hjälp för att fatta detta beslut. En ekonomisk rådgivare som har god erfarenhet av företagande och factoring kan se på ens verksamhet och göra en bedömning av hur mycket man faktiskt skulle kunna få ut av att sälja fakturor och av att få hjälp med saker som kreditbevakning. Det här gör det även möjligt att skapa en god plan för när och hur länge man ska sälja räkningar vilket givetvis är mycket viktigt oavsett om man är ett väletablerat företag eller just har dragit igång.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo