Starta eget med CSN

Det finns begränsningar kring hur mycket du kan tjäna extra som student innan det börjar påverka dina studiemedel. Den goda nyheten är att du som egen företagare har stora möjligheter att styra över detta så att studiemedlet inte försvinner.

Så länge dina inkomster håller sig under fribeloppen begränsas varken CSN-lånet eller bidraget. Dessutom kan du välja att starta ett AB och genom att slipa plocka ut lön eller utdelning hålla dig under ett fribelopp.

Vad räknas som inkomst?

När du ansöker om studiemedel ska du lämna uppgifter om dina inkomster. Du ska beräkna dina inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Inkomsten ska du fördela på kalenderhalvår och redovisa före skatt. Du ska beräkna din inkomst efter i stort sett samma regler som när du deklarerar. Så kallade allmänna avdrag, exempelvis avdrag för pensionsförsäkring, får du inte göra.

Olika typer av inkomst

Som inkomst räknas:

  • Inkomst av tjänst, exempelvis lön, a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och den skattepliktiga delen av vårdbidraget
  • Inkomst av näringsverksamhet, det vill säga pengar du tjänar i ditt företag
  • Inkomst av kapital, exempelvis inkomster från försäljning av hus, lägenhet eller aktier samt ränta och aktieutdelning.

De inkomstuppgifter du lämnar kommer CSN senare att kontrollera med Skatteverkets uppgifter om din taxering.

Fribelopp

Du får ha andra inkomster upp till ett visst belopp varje kalenderhalvår utan att ditt studiemedel minskas. Detta kallas fribelopp. Fribeloppet varierar beroende på:

  • Hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir högre ju kortare studietid du har.
  • Om du studerar på heltid eller deltid. Fribeloppet ökar om du studerar på deltid.

Tänk på att meddela CSN om du tjänar extra och har högre inkomster så att du inte blir återbetalningsskyldig. Detta även gäller för dig som bara har bidragsdelen.

Hur vet du ditt fribelopp?

Om du har fått ett beslut om studiemedel kan du se ditt fribelopp i mina sidor eller i CSN:s app. Det står också i ditt beslut. Vill du räkna på hur mycket studiemedel du kan få vid olika inkomster, kan du använda tjänsten ”räkna ut hur mycket du kan få”. Tjänsterna hittar du här: https://www.csn.se/rut/beviljningstartsida.do

Vad händer om du får en högre inkomst?

Om din inkomst under ett kalenderhalvår är högre än fribeloppet, får du mindre studiemedel. Studiemedlen minskar med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. Både bidraget och lånet minskar proportionellt.

Kontroll mot Skatteverket

CSN efterkontrollerar dessutom dina inkomstuppgifter som du lämnat i ansökan om studiemedel genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din taxerade inkomst.

Kom ihåg att alltid meddela CSN om din inkomst ändras.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Om du avbryter dina studier ska du anmäla detta till CSN. Då prövar de hur mycket studiemedel du kan få utifrån den nya, kortare studietiden.

Se www.csn.se för mer information.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo