Sälja begagnade varor

Gäller några särskilda skatteregler om du säljer begagnade varor till privatpersoner eller företag i Sverige eller annat EU-land?

För både privatpersoner och företag är det i princip samma regler som gäller om du säljer begagnade varor som om du säljer nya varor. I vissa fall kan dock en särskild form av moms komma i fråga vid handel med begagnade varor, så kallad vinstmarginalbeskattning. I korthet innebär vinstmarginalbeskattning att du beräknar momsen på skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset, i stället för på enbart försäljningspriset.

Momsen är som bekant varken en avgift eller någon utgift för dig men något du måste ta med i beräkningen när du sätter ditt pris. Om du säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter kan du i vissa fall välja att beräkna momsen på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris, i stället för enbart på försäljningspriset. Metoden kallas vinstmarginalbeskattning och förkortas VMB. VMB innebär att moms bara beräknas på vinsten (vinstmarginalen) av försäljningen.

Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor

När du ska använda VMB måste köpet av den begagnade varan ha skett från någon som inte själv haft avdragsrätt för ingående moms vid sitt inköp av varan. Om säljaren debiterat moms på fakturan när du köpte varan får du inte använda VMB när du säljer varan. När du säljer den begagnade varan ska du inte öppet redovisa något momsbelopp på fakturan till kunden. Kunden har nämligen ingen avdragsrätt för moms när du som säljare använt VMB.

I fakturan ska du skriva något av följande:

 • vinstmarginalbeskattning för begagnade varor
 • vinstmarginalbeskattning för konstverk
 • vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

Valfrihet

Du är inte tvungen att använda VMB vid varje försäljning av begagnade varor, utan du har alltid rätt att lägga på moms enligt de allmänna reglerna d.v.s. redovisa moms på hela försäljningspriset. Det kan vara fördelaktigare att använda de vanliga momsreglerna med momsdebitering på fakturan om köparen inte själv är återförsäljare eller en företagare med rätt att lyfta moms.

Varor som du får sälja med VMB

Du får använda VMB om du säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter.

Begagnade varor

Varan, som du ska sälja vidare, måste vara begagnad när du köper den. Den måste vara lämplig för fortsatt användning, i befintligt skick eller efter reparation. I och med att den varit i bruk anses den som begagnad även efter rengöring, reparation eller restaurering.

Undantag

Som begagnade varor anses i detta sammanhang inte:

 • fastigheter
 • obearbetade föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, platina eller silver
 • oinfattade ädelstenar
 • konstverk, samlarföremål och antikviteter

Konstverk

Med konstverk avses följande:

 • tavlor och konstgrafiska blad m.m.
 • skulpturer och avgjutningar av skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar
 • handvävda tapisserier och väggbonader, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar

Samlarföremål

Med samlarföremål menas

 • frimärken, beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller inte avsedda som lagliga betalningsmedel
 • samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

Antikviteter

Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

Inköp av varor vid VMB

VMB får användas vid försäljning av begagnade varor konstverk, samlarföremål eller antikviteter om varorna har levererats till dig inom EU av någon av följande:

 • någon annan än en beskattningsbar person, till exempel en privatperson
 • en beskattningsbar person från Sverige eller ett annat EU-land som själv har använt VMB vid sin försäljning
 • en beskattningsbar person som säljer ett konstverk och säljaren är upphovsmannen, eller dennes dödsbo, som inte är skattskyldig till moms för försäljningen
 • en beskattningsbar person som sålt en vara momsfritt enligt bestämmelserna som gäller varor som inte utgör omsättningstillgångar, och för vilken man inte haft avdrags- eller återbetalningsrätt för moms vid inköpet av varan till sin verksamhet
 • en beskattningsbar person i ett annat EU-land vars omsättning inte medfört redovisningsskyldighet i det landet, om den köpta varan varit en anläggningstillgång hos säljaren.

Vill du läsa mer om begagnade varor och moms kan du gå på Skatteverkets hemsida: HÄR

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo