Så här använder du kassaregister - del 1

Som företagare måste du alltid ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto, oavsett om kunden betalar kontant eller med kontokort. Ett kassakvitto kan vara i pappersformat eller i elektronisk form.

Om du erbjuder kunden ett elektroniskt kassakvitto behöver du inte ta fram ett papperskvitto. Ett elektroniskt kassakvitto är framtaget när det skickats från kassaregistret på ett sätt som kunden kan ta emot det på, till exempel i en mobiltelefon.

Ta alltid fram ett kassakvitto till kunden

Även om din kund inte vill ha ett kassakvitto måste du ändå ta fram ett kvitto som du sedan får slänga. Genom att du alltid erbjuder kvitto kan kunden vara säker på att det som köpts också har slagits in i kassan.

En kund som betalar med kort får ibland både ett kassakvitto och ett kvitto på kortbetalningen. Det beror på att vissa kassaregistersystem inte är sammankopplade med kortläsaren. Observera att ett kvitto på enbart kortbetalningen inte är ett kassakvitto.

Tänk på det här när du använder kassaregistret

Se till att klockan i registret går rätt. Registrera växelkassan i registret innan du börjar dagens försäljning. Ta ut och spara en Z-dagrapport för varje dag som du har haft försäljning. Spara kassaregistrets kontrollremsa eller journal i sju år eftersom det är räkenskapsinformation. Ha kassaregistrets manual som visar alla funktioner och hur man ändrar inställningar tillgänglig. Registrera korrekt betalsätt.

Växelkassa och kassalåda

En kassalåda kan antingen vara fristående eller integrerad med kassaregistret. Att en kassalåda är integrerad innebär att öppningen av kassalådan styrs från kassaregistret, antingen vid betalning eller på annat sätt. Exempel på fristående kassalåda är: ett plåtskrin, ett kassaskåp eller en plånbok.

Ett kassaregister får ha fler än en kassalåda. Det finns heller inget som hindrar att en verksamhet har en kassalåda som betjänar flera kassaregister. Det avgörande är om det går att stämma av den försäljning som registrerats i ett kassaregister mot de betalningsmedel som finns i olika kassalådor.

Vid varje försäljningsdags början ska du registrera den växelkassa som hör till ett kassaregister. Om växelkassan minskar eller ökar under en försäljningsdag ska du registrera detta som en förändring av växelkassan.

Typ av betalningsmedel ska framgå av kvittot

Ett kassaregister ska kunna registrera betalning med olika slag av betalningsmedel. Exempel på betalningsmedel är kontanter, konto- eller kreditkort och andra elektroniska betalningstjänster, presentkort, kuponger och liknande. På kvittot ska det framgå vilket betalningsmedel som har använts. Tänk därför på att programmera kassaregistret efter de betalningsmedel som du tar emot.

källa: Skatteverket

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo