Försäljning av produkter från en privatbostad

Det har aldrig tidigare varit lättare att jobba hemifrån. Många människor har redan valt det livet och nya gör det varje dag. Men hur fungerar då om du vill sälja dina produkter hemifrån?

Säljer du produkter från din privatbostad (småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt) ska du betala skatt om dina intäkter är högre än det avdrag du har rätt att göra. Överskottet beskattas som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent. Du redovisar ersättning som du får, i både pengar och i annan form, om du säljer exempelvis frukter eller avverkade träd som kommer från privatbostaden.

Avdrag du får göra

Du får bara göra ett schablonavdrag när du säljer produkter. Du får inte dra av verkliga utgifter som du har haft i samband med försäljningen. Schablonavdraget är 40 000 kronor för varje privatbostad och år. Det gäller oavsett hur många som äger privatbostaden. Det innebär att du och eventuella delägare kan få schablonavdrag med sammanlagt 40 000 kronor om ni både har sålt produkter och hyrt ut privatbostaden under samma år.

Har du inte ägt privatbostaden under hela året ska schablonavdraget proportioneras. Om privatbostaden exempelvis är köpt den 1 april, blir schablonavdraget 30 000 kronor (40 000 x 9/12 månader). Avdraget får inte överstiga ersättningen för produkterna.

Räkna ut och deklarera överskottet

Räkna ut om du får ett överskott av försäljningen när du har gjort det avdrag som du har rätt till från dina intäkter. Du kan göra uträkningen på hjälpblanketten SKV 2199. Obs! Lämna inte in hjälpblanketten till Skatteverket. Spara den i stället med din deklarationskopia. Har du både hyrt ut och sålt produkter från privatbostaden under samma år, är det lättast att beräkna ditt eventuella överskott på hjälpblanketten.

Exempel på försäljning av produkter från privatbostaden

Du och din sambo äger ett småhus gemensamt. Ni avverkar träd på småhustomten och säljer dessa för 45 000 kronor. Ni har inte hyrt ut småhuset, utan bara sålt träden under året. Ni får avdrag med 40 000 kronor, alltså schablonavdraget. Det skattepliktiga överskottet blir 5 000 kronor (45 000 kronor - 40 000 kronor). Var och en ska redovisa 2 500 kronor (5 000 kronor/2) i punkt 7.3. på Inkomstdeklaration 1.

Sälja måltider från din privatbostad

Om du inte har en restaurangverksamhet men ändå säljer måltider i ditt hem eller för avhämtning ska du normalt redovisa detta i din inkomstdeklaration. Det spelar ingen roll hur dina kunder får erbjudandet, via en mobilapp, webbsida eller anslagstavla etc.

Om kunderna bara betalar självkostnadspris för måltiderna, och ersättningen bara täcker dina inköp av matvaror räknas det normalt som hobby. Om hobbyverksamheten inte ger något överskott behöver du inte redovisa detta i deklarationen, men du bör ändå alltid spara noteringar om inkomsterna och kvitton på dina utgifter vid måltiderna.

Om du får ett överskott måste du redovisa dina inkomster och utgifter på blankett T2 – Inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby (SKV 2051).

Om du bedriver verksamheten yrkesmässigt och med vinstsyfte, det vill säga inte bara sporadiskt utan med viss varaktighet och omfattning, anses du bedriva näringsverksamhet och ska redovisa verksamheten på blankett NE – Inkomst av näringsverksamhet – Enskilda näringsidkare (SKV 2161).

Avdrag

Du får göra avdrag för dina direkta utgifter för sålda måltider som till exempel matvaror och servetter, men du kan inte göra avdrag för någon lokalkostnad i din bostad. Om vinsten efter avdrag för dina utgifter överstiger 1 000 kronor under året ska du även betala egenavgifter.

Moms

Om du endast säljer restaurangtjänster eller livsmedel (inklusive måltider) mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa moms. Om du regelbundet säljer restaurangtjänster eller livsmedel mot ersättning och marknadsför verksamheten på till exempel en webbsida ska du redovisa moms. Skattesatsen är 12 procent för sådan momspliktig verksamhet. Det betyder att momsen är 10,71 procent på hela det pris som kunden betalar.

Du får dra av momsen på varor och tjänster som du köper om du använder dem i din momspliktiga verksamhet. Särskilda regler gäller dock för inköp som avser stadigvarande bostad, representation och för inköp eller hyra av personbil.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se