Ökad trygghet med porttelefon

Är Sverige ett tryggt land? Det är en fråga som framförallt politiker gärna pratar om. Det finns lite olika syn på trygghetsutvecklingen i Sverige. Men om du vill få statistiska svar på frågan om trygghet i Sverige så kan du se närmre på undersökningar från BRÅ. Under senare år så har deras undersökningar visat att otryggheten ökar i hela Sverige.

Med en porttelefon går det att öka säkerheten i en fastighet markant. Både för de som bor och jobbar i huset och för de som kommer på besök. Med modern porttelefoni så har du full koll på vem som befinner sig i lokalerna och när. Dessutom så blir det lättare att bestämma vem som ska få komma in.

En porttelefon för kontor

Oavsett om det rör sig om ett kontor eller om ett hem så är det inte så dumt att investera i ett passersystem man blir tryggare av. Staden är stor och det finns områden där det kan vara svårt att ha koll på alla människor som rör sig in och ut ur byggnader. Men med ett passagesystem som läser av besökare så ökar tryggheten.

Den som inte har rätt att röra sig fritt i fastigheten får ringa på. Då kan den som finns på insidan se ut med hjälp av kamera och även kommunicera med gästen som står därutanför. Om det är en person som har legitim anledning att komma in så är det bara att trycka på knappen som öppnar dörren.

En porttelefon kan programmeras och detta kan göras inifrån byggnaden. Koden är tidsbegränsad så personen kommer inte att komma in igen då tiden för besöket är över.

Smarta lösningar för byggnader

I byggnader med många rum och lägenheter så behövs det flexibla lösningar. Det är viktigt att porttelefonisystemet kan användas på ett säkert sätt. Då kommer tryggheten att öka och alla som rör sig i lokalerna vet att de som finns på plats har anledning att vara där. När någon nekas inträde så finns det god anledning till detta och du slipper konfrontationer med oinbjudna gäster då de motas i porten.

Tänk på kameraövervakningslagen

Kameraövervakningslagen handlar om att intresset för övervakning måste väga tyngre än integritetsintresset. Lagarna har på senare tid mjukats upp och gäller istället för PuL (personuppgiftslagen) och LAK (Lagen om Allmän Kameraövervakning).

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se