Friskvårdsbidrag för småföretag

Hälsa och friskvård är både viktigt för individen och ekonomiskt lönsamt för företaget, genom lägre sjukdomskostnader. Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge anställda möjlighet till olika slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Men soloföretagare och handelsbolag har inte den möjligheten eftersom de inte räknas som anställda. Företagare räknas själva som anställda endast ifall det handlar om ett aktiebolag. Maxbeloppet för avdrag är 5 000 kronor.

Fakta

Arbetsgivaren kan erbjuda motion och friskvård som en personalförmån, och behöver inte skatta för det om man följer Skatteverkets regler. Beloppet måste vara av "mindre värde", normalt inte över 1 000 kronor per tillfälle. Aktiviteter som kräver dyrare utrustning, som till exempel segling eller ridning, godtas inte. Förmånen får inte heller bytas ut mot kontant ersättning. Vissa arbetsgivare delar ut checkar eller kuponger till friskvårdsanläggningar, andra betalar för aktiviteter i efterskott mot att man visar upp kvitto.

Skatteavdraget gäller endast om din motions- eller friskvårdssatsning riktar sig till hela personalen. Alltså ska satsningen även gälla till exempel korttidsanställda och vikarier.

Det är bara i aktiebolag som företagaren själv räknas som anställd och kan få ex. ett gymkort betalt av företaget avdragsgillt. Den som driver enskild firma kan få avdrag för kostnad för gymkort till utomstående anställda som finns i firman, men inte för gymkortet till sig själv. Det här är en av fördelarna med att driva ett aktiebolag jämfört med en enskild firma.

Friskvård - sammanfattning

Personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård kan lämnas genom att arbetsgivaren själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård av mindre värde för sina anställda (naturaförmån) eller genom att erbjuda de anställda ett så kallat friskvårdsbidrag. Med friskvårdsbidrag avses i detta sammanhang ett belopp som arbetsgivaren erbjuder de anställda att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefri personalvårdsförmån krävs att friskvårdsbidraget erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen.

Beloppet som erbjuds måste vara av mindre värde. Skatteverket anser att ett belopp om 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, ska de anställda som väljer att utnyttja hela friskvårdsbidraget för enklare motions- eller friskvårdsaktiviteter förmånsbeskattas för den del av bidraget som överstiger 5 000 kr.

Friskvårdsbidraget kan endast användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter en anställd för dennes utlägg för en aktivitet som inte är av enklare slag ska den anställde beskattas såsom för lön för hela beloppet. En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett tillfälle uppfyller inte kraven för enklare slag och mindre värde. Om arbetsgivaren via friskvårdsbidraget betalar en sådan aktivitet ska den anställde beskattas.

Naturaförmån

Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang är skattefri. Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till ett gym, massage eller delta i olika friskvårdskurser. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion eller ett simkort på en viss angiven simhall är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag

Om arbetsgivaren istället för att själv tillhandahålla förmån av enklare slag av motion- eller friskvård erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är denna ersättning att betrakta som ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att friskvårdsbidraget är tillgängligt med lika stort belopp och på samma villkor för hela personalen.

Vid bedömningen av om en motions- eller friskvårdsaktivitet som utförts inom ramen för ett friskvårdsbidrag är av enklare slag och mindre värde ska i första hand beloppets storlek bedömas men även aktiviteten som sådan har viss betydelse. Enligt Skatteverkets uppfattning utgör ett friskvårdsbidrag om 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per år och anställd mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kr ska de anställda förmånsbeskattas för det belopp som överstiger 5 000 kr förutsatt att aktiviteten som sådan uppfyller kraven på enklare slag.

Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.

Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det.

Friskvårdsaktiviteter A–Ö

I tabellen på SKV hemsida ser du exakt vilka friskvårdsaktiveter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt, så länge aktiviteterna är av mindre värde. Listan innehåller exempel på vanliga aktiviteter och är inte heltäckande. Tänk på att det bara är kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri. Till exempel är inträdesavgiften till en godkänd aktivitet och kostnaden för godkända behandlingar sådant som kan vara skattefritt. Hyra eller inköp av utrustning och redskap är inte en skattefri förmån.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare som tillhandahåller möjligheten till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen eller genom att erbjuda hela personalen exempelvis ett gymkort kan även erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag. För att arbetsgivaren även ska kunna erbjuda ett friskvårdsbidrag krävs att alla anställda kan ta del av aktiviteterna på arbetsplatsen och dessutom få tillgång till friskvårdsbidrag som kan användas för aktiviteter utanför arbetsplatsen.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se