Hobbyverksamhet

Om du inte är egenföretagare men ändå vill pröva på att tjäna lite extra pengar på eget arbete finns det i Sverige något som klassas som ”hobbyverksamhet”.

Vad är en hobby?

Om du håller på med något för att du tycker det är kul och stimulerande som ibland ger några kronor i vinst, då är det en hobby. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet.

Två saker är utmärkande:

  • Hobby är något du själv utövar på din fritid.
  • Hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning.

Ger din hobby inkomster?

Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration.

Inkomstslag

En verksamhet ska beskattas i något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Det är viktigt att beskattning sker i rätt inkomstslag. Detta har betydelse bl.a. för behandlingen av underskott och beräkning av socialavgifter. När man bedömer vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier: självständighet, varaktighet och vinstsyfte.

Näringsverksamhet

Om alla tre kriterierna är uppfyllda, d.v.s. verksamheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Kapital

Enstaka försäljningar av t.ex. en köpt tavla, en fotografisamling, en frimärkssamling eller liknande ska beskattas i inkomstslaget kapital. När det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som du har haft för personligt bruk gäller att vinster upp till 50 000 kr per år är skattefria. Om din vinst är högre ska du betala skatt på den överskjutande delen.

Tjänst (Hobby)

Om verksamheten inte ska beskattas i något av inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital hör den till tjänst. Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobbyverksamhet och annan inkomst av tjänst. Om verksamheten är knuten till en anställning behandlas den på samma sätt som andra tjänsteinkomster. I sådana fall är det arbetsgivaren som betalar socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag. Om verksamheten är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte betraktas den som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.

Hobbyverksamhet skiljer sig från annan inkomst av tjänst genom att:

  • Resultatet av verksamheten beräknas för sig.
  • Om det blir underskott behandlas det på särskilt sätt.
  • Om det blir överskott ska du betala egenavgifter.

Försäljning av tillgångar

Försäljning av alster från hobbyverksamheten räknas som en normal del i den löpande verksamheten, t.ex. försäljning av hemslöjd, valpar vid hunduppfödning, honung vid biodling o.s.v. Försäljning av tillgångar (inventarier) som använts i hobbyverksamheten beskattas däremot enligt reglerna för kapitalvinst i inkomstslaget kapital.

Anteckningsskyldighet

Du är skyldig att spara anteckningar, räkningar, kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av deklarationen är möjlig. Handlingarna bör bevaras under minst sju år efter inkomståret. Även om hobbyverksamheten utvisar underskott, som du ju inte behöver deklarera, måste du spara underlaget. Detta för att du ska kunna göra avdrag för underskottet något av de fem följande åren.

Moms

Mervärdesskatt (moms) ska i allmänhet inte redovisas för inkomster som hör till hobbyverksamhet. Det kan dock i undantagsfall förekomma att en skattepliktig vara eller tjänst omsätts i hobbyverksamheten i former som kan jämföras med näringsverksamhet. Om du har mer än 30 000 kronor i vinst under ett år på sin hobbyverksamhet blir du automatiskt momsredovisningsskyldig och då får du betala moms. I praktiken innebär det att du måste registrera en egen firma då. Momsen är vanligtvis en femtedel av den summa du gått i vinst. Exempel; har du tjänat 50000:- under ett år får du betala in 10 000:- i moms.

Sälja skattefritt?

Finns det något man kan tjäna pengar på som man inte betalar skatt på? Ja, försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som du har plockat själv, om vinsten inte är mer än 12 500:- per år. Om man är en familj på två vuxna och två barn blir det 50 000:- på hela familjen. Man får dessutom dra av kostnader för inskaffandet av bärutrustning och liknande med samma summa.

Läs mer om hobbyverksamhet på: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/hobby

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo