Så här får barn och ungdomar arbeta

För att kunna arbeta och tjäna egna pengar måste du anpassa jobbet till din ålder och mognad. Välj arbetsuppgifter med stor omsorg.

Regler om hur barn och ungdomar får arbeta finns i Arbetsmiljölagen. Föreskrifterna reglerar såväl arbetsuppgifter som arbetstider och gäller vid allt arbete som minderåriga utför

• som anställd

• i familjeföretag utan anställda

• som egenföretagare

• under utbildning

De här reglerna är till för att skydda dig som ännu inte hunnit få så mycket arbetslivserfarenhet.

Åldersgränser

Oavsett om du ska jobba varje dag, några veckor på sommaren eller bara ett par timmar en helg är det viktigt att du först tar reda på vad som gäller. För minderåriga finns särskilda regler både när det gäller arbetstider och vilken typ av jobb de får ta. Dessa kan du läsa om nedan.

12 år

Du kan ta enklare arbeten, exempelvis sälja majblommor och jultidningar – om dina föräldrar ger tillstånd. Vill du jobba som statist eller skådespelare går det också bra, men då måste du eller den som vill anlita dig först ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Sommarjobb: Du som är under 13 år kan jobba under sommarlovet med sysslor som har hobbykaraktär, exempelvis frukt- och bärplockning eller lättare arbeten i trädgård. Förutsättningen är att du själv bestämmer tid, plats och vilken omfattning arbetet ska ha.

13-14 år

Du får arbeta under skollov om du har dina föräldrars tillåtelse. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt. Det kan till exempel vara frukt- och bärplockning, enkelt budarbete eller enklare städning och trädgårdsarbete. Du får också sälja saker som är resultat av hobbyliknande verksamhet.

Sommarjobb: Ungdomar som går i grundskolan och är mellan 13 och 15 år får ha ett lätt och riskfritt arbete. Det kan till exempel vara ett enkelt kontorsarbete, lättare restaurangarbete eller trädgårdsarbete. Du får arbeta högst 7 timmar/ dag och högst 35 timmar/vecka. Du får inte arbeta mellan klockan 20.00 och 06.00.

15 år

Du får arbeta under både skollov och skoldagar om du har dina föräldrars tillåtelse.

Sommarjobb: Om du har fyllt 15 år får du arbeta 8 timmar per dag, högst 40 timmar i veckan. Du ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme. Vidare ska du ha 14 timmar ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande veckovila, som helst ska infalla på helgerna. Du får inte arbeta mer under sommaren än att du har 4 veckors sammanhängande ledighet. Arbetet får inte utföras mellan klockan 20.00 och klockan 06.00.

16-17 år

Skolplikten upphör efter vårterminen. Från det år du fyller 16 år fram till din 18-årsdag finns det inte alls lika många lagar och regler kring ditt arbete. Du kan i princip ta alla jobb utom sådana som är direkt farliga, till exempel arbete med farliga kemikalier eller maskiner.

Du får också driva egen rörelse om du har dina föräldrars tillstånd. Du bestämmer över din egen inkomst och kan öppna eget bankkonto och få uttagskort. Du skrivs in i en allmän försäkringskassa och när du arbetar börjar din framtida pension att beräknas. Du får börja övningsköra med personbil om du har en godkänd handledare, och du kan ta körkort för lätt motorcykel och traktor.

Sommarjobb: För dig som har gått ut grundskolan och är 16 till 18 år: Du ska ha ett normalt och riskfritt arbete. Du får arbeta högst 8 timmar/dag, högst 40 timmar i veckan. Du får inte arbeta mellan kl. 22.00 och 06.00, alternativt mellan kl. 23.00 och 07.00. Du ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar. Du ska också ha 12 timmar ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande veckovila.

Ett tips till dig som utbildar dig på till exempel gymnasiet: se till att du får tillräckligt lång sammanhängande ledighet under sommarlovet för att orka med vinterns studier.

18 år

När du fyller 18 år blir du myndig. Du får rösta och har full rättslig handlingsfrihet. Det innebär att du får ingå avtal, ta lån och ansöka om kreditkort.

Jobb under terminstid

Skolan måste gå före jobbet när du är minderårig. Det är dock tillåtet att arbeta under terminstid men det får inte inverka på skolgången. För den som går i grundskolan krävs därför både föräldrarnas och skolledningens medgivande om man vill arbeta under skolveckan. Reglerna om vilka arbetsuppgifter du får utföra i olika åldrar är desamma som ovan – men arbetstiderna är däremot andra.

För dig som går i grundskolan och är 13 till 15 år:

Du får jobba högst 2 timmar/dag under skoldag och högst 7 timmar/ dag under skolfri dag. Per vecka får du jobba högst 12

timmar. Arbetstiden ska ligga mellan kl. 06.00 och 20.00 och du ska ha 14 timmars nattvila. Det innebär att om du börjar din skoldag kl. 08.00 får du inte jobba efter kl.18.00 dagen innan.

Du ska också ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila. Det innebär att du inte kan arbeta både lördag och söndag om du har skoldagar i veckan.

För dig som går i gymnasiet och är 16 till 18 år:

Här gäller samma arbetstidsregler som under sommarlovet. Eftersom gymnasiet är en frivillig studieform förväntas du som elev själv se till att inte jobbet påverkar din studiegång negativt. För vuxna i arbetslivet gäller normalt 8 timmars arbetsdag. Ta med dina timmar i undervisningen då du räknar ut hur många timmar per dag du kan tänkas orka arbeta under en skoldag. Glöm inte att du ska ha 12 timmars nattvila och minst 36 timmars sammanhängande veckovila.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo