Behöver du tillstånd?

Oavsett om du ska sälja jordgubbar på torget, jobba som gatumusikant i tunnelbanan eller starta ”riktigt” företag - måste du skaffa tillstånd – både av föräldrar (om du är under 18 år) samt av berörd myndighet.

Det kan gälla särskilda krav på dig som ska driva verksamhet, men också specifika krav på lokalen eller på själva verksamheten. Om du till exempel ska hantera livsmedel måste detta skötas på riktigt sätt. Olika typer av verksamheter kräver olika tillstånd.

Därför bör du så snart som möjligt ta reda på vilka tillstånd som behövs för din verksamhet och vad som krävs för att få tillstånd.

Tillfälliga tillstånd

Vid tillfällig försäljning av exempelvis korv, våfflor, smörgåsar eller andra livsmedel krävs tillstånd. Tillståndet gäller vid försäljning på annat ställe än i livsmedelslokal, till exempel i vagn, tält eller stånd på mässor eller marknad. Verksamheten måste godkännas av Miljöförvaltningen och tillståndet utfärdas för en begränsad tid. Det finns också verksamheter som inte behöver tillstånd, det beror på vad som säljs och hur ofta försäljningen sker.

För att se vad som krävs för det du vill göra, kontakta Livsmedelsavdelningen på Miljöförvaltningen i din kommun.

Lokaler

Det ställs olika krav på olika typer av lokaler. Om man ska starta en verksamhet bör man alltid i förväg kontrollera med Miljöförvaltningen vilka krav som gäller. Grundprincipen är att lokalen skall vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för den avsedda verksamheten. Det kan gälla materialval och planering, men även direkta krav på utformning och utrustning.

För livsmedelslokaler ställs särskilda krav enligt Livsmedelslagen. Det kan krävas en anmälan eller ett godkännande av lokalen innan den tas i bruk.

Affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande. Tillstånd behövs däremot inte för att sätta upp information på vanliga anslagstavlor eller andra anordningar som är avsedda för det. Det krävs inte heller något tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller annan information på byggnad där rörelsen finns. Det är aldrig tillåtet att sätta upp affischer på någon annans fastighet eller lokal utan ägarens tillstånd.

Fotografera

Skaffa tillstånd från medverkande! Man får inte använda någons bild eller uttalanden i reklam utan medgivande. Om du använder bilder på personer i din reklam, be alltid i förväg om deras tillstånd. De som medverkar har också rätt att veta hur bilden ska användas, detta gäller även om du använder en bild tagen på allmän plats.

Om tillstånds- och tillsynsmyndigheter

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter. Exempel på rikstäckande myndigheter är Datainspektionen och Livsmedelsverket.

Tidpunkten för när du ska kontakta myndigheten, handläggningstid och eventuella ansöknings- och/eller tillsynsavgifter varierar. Ofta finns särskilda blanketter att fylla i.

Ditt ansvar

Det är upp till dig som företagare att ha koll på vilka tillståndskrav som gäller för din bransch och att hålla sig uppdaterad om vad som krävs för att starta och driva din verksamhet på ett korrekt sätt.

Det finns många branscher som behöver olika former av tillstånd. På verksamt.se kan du se vilka tillstånd som kan behövas för just din verksamhet. Du kan också ansöka om vissa av tillstånden elektroniskt direkt på sidan.

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/tillstand

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo