Så fungerar momsen

Alla som är skattskyldiga för moms ska oberoende av omsättningens storlek redovisa och betala moms. Företagaren måste skilja på utgående och ingående moms.

Utgående moms ingår i det pris du tar för dina varor eller tjänster och ska betalas till staten, medan ingående moms är den del du får dra av i din bokföring från priset för varor och tjänster som du själv köper. I normalfallet är den ingående momsen på företagets inköp av varor eller tjänster avdragsgill och kvittas mot den utgående momsen. Detta görs i de skattedeklarationer som företaget lämnar in till Skatteverket.

Procentsatser

I Sverige omfattas nästan alla varor av moms, men det finns en del undantag som kan vara bra att känna till. Den generella skattesatsen är 25 %, men inte för alla varor tjänster. Skattesatsen för exempelvis livsmedel och vissa konstverk är 12 % och för allmänna nyhetstidningar, böcker och viss kultur och idrott är den 6 %.

Vissa områden, bl. a. sjukvård, banktjänster, viss utbildning och en del försäkringar, är helt momsfria. Det betyder att den som är verksam inom ett sådant område inte behöver lägga någon moms på priset, men får heller inte lyfta någon moms på det som köps in till verksamheten.

Här kan du läsa vilken momssats de vanligaste varorna eller tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem. www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/momssatspavarorochtjanster

Ingående moms

När ditt företag köper in en vara eller tjänst betalar du ingående moms. Denna moms är som sagt ingen kostnad för företaget eftersom du sedan får tillbaka den från staten. Storleken på den ingående momsen framgår av fakturan som det säljande företaget skickat till dig eller på kvittot som du erhåller i samband med inköpet.

Exempel: du har en presentaffär och köper en lampa av din leverantör. Den kostar i inköp 100 kronor inklusive moms. I inköpspriset ingår då moms med 20 kronor, det vill säga 0,2 x 100 kr = 20 kr. 20 kronor är din ingående moms.

Utgående moms

När företaget säljer en vara eller en tjänst läggs moms på försäljningssumman (normalt 25 %). På den faktura ditt företag skickar till kunden måste denna utgående moms vara specificerad. De momspengar kunden betalar till dig är ingen intäkt utan ska betalas till Skatteverket.

Exempel: Du bestämmer försäljningspriset för lampan, exklusive moms, till 150 kronor. Du räknar sedan ut hur mycket moms som måste läggas på försäljningspriset. Beskattningsunderlaget är ditt försäljningspris, 150 kronor. Skattesatsen är 25 %. Din utgående moms blir 0,25 x 150 kr = 37.5 kronor.

37.5 kr ska läggas på försäljningspriset 150 kr. Det totala försäljningspriset (inklusive moms) som kunden betalar när du säljer krukan blir då 187.5 kr.

Momsredovisning – utbetalning till skattekontot

Anta att du under ett år har sålt 300 lampor och fått in 300 x 187.5 kr = 56250 kr. Då har du genom din försäljning fått in 11250 kr i utgående moms (20% av 56250). Under samma period har den ingående momsen blivit 300 x 20 kr = 6000 kr.

Din momsredovisning ser då ut så här:

Utgående moms 11250 kr

Ingående moms 6000 kr

Momsredovisning 5250 kr

I detta fall har ditt företag en momsskuld till staten på 5250 kr som ska betalas in till företagets skattekonto. Kontakta alltid Skatteverket om du är tveksam om vilka skatter som gäller för just din verksamhet.

Momsen redovisas var tredje månad eller månadsvis, om man valt det, via skattedeklarationen och betalas via skattekontot. Den som har en omsättning på högst 1 miljon kan välja att istället redovisa momsen en gång per år. Mer om moms kan du läsa här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/deklareraochbetalamoms

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo