Vad du behöver tänka på med din bokföring

Oavsett vilken av företagsformerna du har valt, måste du ha en ordnad bokföring. Bokföring innebär att det ska finnas skriftliga bevis för alla affärshändelser som påverkar företagets affärer.

En affärshändelse är allt som händer i företaget: när du köper eller säljer, fakturerar, sätter in egna pengar eller betalar räkningar.

Bokföra själv eller ta in kunskap?

Du kan sköta bokföringen själv eller lämna den till en bokförare eller revisor. Små företag använder ofta ett bokföringsprogram på datorn för att underlätta arbetet. Med ett bokföringsprogram kan du dessutom lättare få ut rapporter om hur ditt företag går, vilket är viktigt för att ha kontroll och kunna styra verksamheten mot de mål du ställt upp.

Tänk på att det alltid är du som är ansvarig för att bokföringen är korrekt, oavsett vem som sköter den.

En annan viktig sak att tänka på när det gäller att bokföra som enskild firma är att du måste särskilja på företagets ekonomi och din egen som privatperson. Du får helt enkelt inte blanda ihop din och företagets pengar, något som kan vara lätt göra i början. Du skall endast bokföra det som rör din verksamhet.

Vilka skatter ska du betala?

Som nyföretagare registrerar du ditt företag hos Skatteverket. Du får då F-skatt, som till skillnad från A-skatt innebär att du själv är ansvarig för dina skatteinbetalningar istället för din arbetsgivare.

F-skatt betalas med samma belopp varje månad i efterskott. Den preliminära inbetalningens storlek bygger på de uppgifter du lämnar till Skatteverket i blanketten ”Skatte och avgiftsanmälan”.

Nystartade företag kan få anstånd de första tre månaderna med att betala preliminärskatten, så att den beräknade skatten sprids ut på färre månader men i så fall med ett högre belopp per månad.

Exempel på hur skatten räknas fram:

Intäkter per helår 40 000 kr

- kostnader 15 000 kr

= vinst 25 000 kr

- schablonavdrag 25 % 6 250 kr

nettointäkt 18 750 kr

grundavdrag (varierar med inkomsten) 17 100 kr

beskattningsbar inkomst (18 750–17 100) 1 650 kr

nettointäkten ovan beskattas med:

egenavgifter 30,71 % (18 750 x 0.3071) 5 758 kr

beskattningsbar inkomst beskattas med:

kommunalskatt ca 31 % (1650 x 0,31) 512 kr

skatter totalt 6 270 kr

kvar efter skatt = 25 000-6 270 = 18 730 kr

Tips!

Räkna ut din egen preliminär skatt genom att gå in på: https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-din-skatt

Med deras skattekalkylator kan du göra en ungefärlig bedömning av hur mycket inkomstskatt och egenavgifter du ska betala som enskild näringsidkare.

Skatter och avgifter för aktiebolag hittar du här:https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/aktiebolag

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo