Att sälja något via internet

Handel med varor och tjänster på nätet har olika konsekvenser gällande beskattning. Om du säljer varor vid enstaka tillfällen beskattas detta inte enligt samma regler som vid mer omfattande försäljning.

Vid handel på internet brukar man skilja på offline-handel och online-handel. Vid offline-handel är det fråga om vanliga varor som säljs på internet men skickas på traditionellt sätt med posten eller liknande.

Vid online-handel sker inte bara beställningen på internet utan även själva varan skickas, det vill säga laddas ner via internet. Detta handlar ofta om musik, filmer, dataprogram och böcker. Hit hör även försäljning av exempelvis ringsignaler och spel till mobiltelefoner.

Skattemässigt behandlas försäljning av sådana digitala varor som försäljning av tjänster. Detta har betydelse när du ska redovisa moms. Det är skillnad på om man säljer enskilda varor vid något eller några enstaka tillfällen eller om försäljningen är yrkesmässig och har en viss omfattning.

Regelbunden försäljning av tjänster

Om du kontinuerligt säljer tjänster via nätet bör du ha F-skattsedel och du ska då också vara registrerad för momsredovisning hos skatteverket. Tänk på att alltid inkludera momsen i det pris du anger om din försäljning riktar sig till privatperson.

Säljer du till företag ska det framgå om moms ingår eller om det tillkommer. Du behöver inte lägga på någon moms på försäljningspriset om du säljer till ett utländskt företag. Köparen måste dock kunna visa att denne är näringsidkare, exempelvis genom att hänvisa till sitt registreringsnummer för moms (VAT-nummer).

Regelbunden försäljning av varor

Om du säljer varor regelbundet så ska du redovisa inkomsten i din deklaration oavsett hur mycket du tjänat på försäljningen. Du redovisar då inkomsten antingen som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

Mer information finns hos Skatteverket under avsnittet e-handel https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/internet

Redovisa inkomst

Inkomsten från enstaka försäljningar av tillgångar som du har haft för personligt bruk, till exempel möbler, hemelektronik, prydnadsföremål och liknande, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kronor. Mar information finns på https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/internet/forsaljning

Om du säljer varor regelbundet, ska du redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer i broschyren Hobbyverksamhet: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info

Om du säljer varor i en verksamhet som är yrkesmässig och har en viss omfattning, kan det hända att den betraktas som näringsverksamhet. Den kan således vara en näringsverksamhet även om du inte har registrerat en firma.

Inkomstdeklarationen ska du lämna i maj året efter det år som du har tjänat pengarna.

Har du frågor om hur du ska deklarera dina inkomster från internet så hör av dig till Skatteupplysningen för att få hjälp.

Att sälja dataspel och musik

Dataprogram och musik som köparna själva laddar ner från webbplatsen betraktas skattemässigt som tjänster. Detta innebär att du ska lägga på moms på försäljningspriset när du säljer till privatpersoner i Sverige eller annat land inom EU eller företag i Sverige. Du behöver inte lägga på någon moms om du säljer till företag inom EU om han visar att han är näringsidkare t.ex. genom att hänvisa till sitt registreringsnummer för moms (VAT-nummer).

Säljer du däremot till köpare i USA eller annat land utanför EU ska du inte lägga på moms.

Observera! I annonser till privatpersoner ska du alltid ange varans pris inklusive moms.

Att sälja ringsignaler och/eller spel till mobiltelefoner

Ringsignaler och spel till mobiltelefoner som köparna själva laddar ner från webbplatsen betraktas skattemässigt som tjänster. Detta innebär att du ska lägga på moms på försäljningspriser när du säljer till privatpersoner i Sverige eller annat land inom EU eller till företag i Sverige. Du behöver inte lägga på någon moms om du säljer till företag inom EU om han visar att han är näringsidkare t.ex. genom att hänvisa till sitt registreringsnummer för moms (VAT-nummer).

Säljer du däremot till köpare i USA eller annat land utanför EU ska du inte lägga på moms.

Observera! I annonser till privatpersoner ska du alltid ange varans pris inklusive moms.

Att sälja varor utanför Sverige

Vad gäller om du i din verksamhet säljer nya eller begagnade varor till en privatperson i ett land utanför EU (exempelvis USA)? Blir det någon skillnad om du i stället säljer till ett företag?

Både försäljning av nya eller begagnade varor till en köpare utanför EU betraktas som exportförsäljning. Vid export behöver moms inte läggas på försäljningspriset. Som säljare måste du kunna styrka att varan har transporterats ut ur EU:s skatteområde. I vissa fall blir det tullavgifter på försäljningen. För mer information se Tullverkets webbplats:  https://www.tullverket.se/sv/foretag

Det blir ingen skillnad om du säljer till ett företag i ett land utanför EU. Även då är det fråga om exportförsäljning.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image