Nya momsregler 2017

Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2017. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

Representation – utökat momsavdrag

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring. Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat.

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358340.html?date=2016-12-21

Befrielse från moms för små företag

Du som har en försäljning på högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. För att du ska kunna bli befriad får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig.

Reglerna om befrielse gäller från den 1 januari 2017. Om skyldigheten att betala moms uppkommit för den 1 januari 2017 gäller de gamla reglerna. Det innebär till exempel att försäljning av el som levererats före den 1 januari 2017 inte omfattas av befrielsen.

Företag som inte kan få befrielse

Om du redan vid beskattningsårets början vet att försäljningen kommer att bli större än 30 000 kronor kan du inte få befrielse.

Du kan inte heller få befrielse om du är frivilligt skattskyldig för:

•uthyrning av lokal

•försäljning och förmedling av investeringsguld

•försäljning av konstverk.

Befrielsen gäller inte alla transaktioner. Befrielsen gäller egna försäljningar inom landet.

Inköp av varor och tjänster när du som köpare är momsskyldig

Befrielsen gäller inte vid inköp av varor och tjänster när du som köpare är skyldig att redovisa och betala den utgående momsen. Någon avdragsrätt för ingående moms finns normalt i så fall inte. Det gäller till exempel vid inköp av byggtjänster med omvänd skattskyldighet eller vid inköp i Sverige från företag som inte är etablerade här. Befrielsen gäller inte heller när du importerar varor och tjänster från länder utanför EU eller tjänster från andra EU-länder.

Om du köper in varor från ett annat EU-land gäller inte befrielsen om värdet av de inköpta varorna överstiger 90 000 kronor. Men om säljaren är befriad i det andra EU-landet enligt motsvarande regler där gäller dock befrielsen fullt ut. Om varorna är punktskattepliktiga är du dock alltid skyldig att redovisa och betala den utgående momsen.

Uttag ur verksamheten

Befrielsen gäller inte om du tar ut varor som du köpt in med avdragsrätt ur verksamheten för att använda privat eller för andra ändamål än den egna verksamheten.

Hur blir jag befriad?

Om ditt företag inte redan är momsregistrerat så är du automatiskt befriad om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor under året.

Om du redan är registrerad men vill bli befriad ska du lämna in en ändringsanmälan på blanketten SKV4639.

För att du ska kunna få befrielse får du inte heller ha kommit över beloppsgränsen 30 000 kronor de två senaste åren. Befrielsen gäller tidigast från den dag Skatteverket beslutar om befrielse.

Tänk på att du kan bli skyldig att genom jämkning betala tillbaka moms för investeringsvaror som du har fått dra av i den momspliktiga verksamheten när du blir befriad.

Sänkt moms på vissa reparationer

Momsen på reparation av dessa varor sänks till 12 procent:

• cyklar med tramp- eller vevanordning

• skor (oavsett vilket material)

• lädervaror, det vill säga varor som till övervägande del består av bearbetad djurhud

• kläder

• hushållslinne.

Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas inte av den lägre momsen.

Du kan läsa mer om de nya momsreglerna på Skatteverkets webbplats:

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/nyamomsregler2017.4.5c1163881590be297b523e3.html

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo