Så hittar du rätt partner för ditt företag

Starta ett företag är alltid en utmaning, och blir man ensam kan dessa utmaningar bli ännu svårare att övervinna. Det är därför många företagare väljer att starta sitt företag med en eller flera affärspartners som kan hjälpa till och minska belastningen. Att hitta bra affärspartner kan vara avgörande för framgång.

I början av ditt småföretagande, kan det vara enklare och mer kostnadseffektivt att göra allt själv. När du växer, kommer du troligen behöva hjälp av en leverantör eller partner för att utföra uppgifter som redovisning, tillverkning, transport eller marknadsföring. Men du kan inte bara göra en affär med den första leverantören du stöter på.

När allt kommer igång kommer din partner att spela en viktig roll i din verksamhet och du måste vara säker på att du kan anförtro den med en tillgång lika värdefull som din verksamhet.

Hur hittar du rätt partner?

Det finns många olika typer av partnerskap, från någon som arbetar med dig sida vid sida för att bygga upp din verksamhet från början, till personer eller företag som bidrar i vissa områden, såsom marknadsföring, teknik, etc. Varje person eller enhet som interagerar med ditt företag är en partner på något sätt och påverkar din förmåga att lyckas.

När flera partners delar samma vision, är resultatet en starkare och mer enhetlig lag. Men du kan inte bara välja någon att vara din partner; du behöver kunna arbeta med den personen dag ut och dag in, och båda måste kunna fokusera på verksamhetens mål. Partnerskap i ett bolag liknas ett äktenskap. Din partner är en sådan viktig del av din framgång, och många gånger, dåliga partnerskap leder till dåliga affärer.

Om du behöver en partner, men är osäker på var du ska börja, här kan du läsa hur du hittar, utvärderar och arbetar med en potentiell affärspartner.

Titta till ditt nätverk först

Ditt eget nätverk är den bästa källan för att leta potentiella affärspartners. Att utforska ditt professionella nätverk kan ge dig oväntad rik lista av kvalificerade kandidater. Allmänna nätverk eller online grupper är bra men de är för anonyma för att hitta bra feedback. Remisser från betrodda kollegor kan vara till hjälp. Men du ska förstås värdera den person som gör remiss innan du överväger en rekommendation.

Utvärdera en affärspartner

När du har hittat någon som skulle kunna vara en potentiell affärspartner, hur ska du bedöma om personen är verkligen rätt i den rollen du behöver? En av dina första övervägande bör vara hur era personligheter, bakgrunder, värderingar och erfarenheter kompletterar varandra. Även om du vill ha en partner som kommer att fungera bra med din kultur och stil, vill du inte en klon, du vill ha en partner som kan fylla luckorna. Det är spänningen du behöver leta efter.

Du och din partner behöver rätt kombination av personligheter och färdigheter för att lyckas. Det är skillnader mellan er som tillåter närma sig varje situation på flera sätt.

Men att få en bra balans med varandra är inte tillräckligt för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete. Oavsett hur väl du känner din potentiella partner, du fortfarande ska driva ett företag och måste därför vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att se till att alla partnerskap är ett smart beslut.

Att grundligt forska din partner är en viktig del av denna process. Du kan göra en hel del att bara googla. De flesta människor och organisationer lämnar digitala spår. Dyk in i databaser och nätverk. Be om referenser, men granska också alla klienter de har arbetat med eller har samband med, och kontakta dem.

Notera en partner noga med alla tillgängliga källor, såsom Linkedin, företagets webbplatser och tidigare partnerskap. Intervjua en blivande partner för att bättre förstå hans eller hennes kompetens.

Slutligen, innan du registrerar några juridiska avtal, måste du förstå hur du och din partner kommer att hantera en mängd olika affärssituationer. Detta är något att diskutera utförligt under din utvärderingsfas. Gör mycket tydliga skriftliga avtal som tar hänsyn till vad som händer när det går bra och när det går dåligt. Prata öppet och ärligt om vem du är och vad du vill. Spendera mycket tid att utbyta idéer och koncept, och förstå deras kortsiktiga och långsiktiga mål.

Gör arbete tillsammans

Tror att du har hittat den perfekta affärspartner? Definiera era respektive roller. Se till att varje partners tid spenderas på ett effektivt sätt. Detta kommer att förhindra partner från att trampa på varandras tår och i slutändan kommer att spara företaget pengar.

Potentiella affärspartners kan också arbeta tillsammans på ett försök för att testa hur väl samarbetet kan fungera. Set upp vissa parametrar och milstolpar, och se till att uppgifterna går att mäta. Testa din potentiella partner i verkligheten och se om ni fortfarande är på samma sida.

Konstant ärlig och öppen kommunikation är ett måste. När problem uppstår, måste de lösas av båda affärspartners. Vid någon punkt kommer varje partner göra ett misstag, och du kan inte vara rädd för att ta upp det.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo