Vad gör man när banken säger nej?

Kanske behövs det ett visst kapital för att komma igång med företaget. Du kanske behöver köpa en maskin eller en bil. Ofta blir det problem om man är arbetslös och söker lån hos de traditionella bankerna. Det blir nej. Hur bra idé man än har.

Här är några tips på vart man istället kan vända sig.

Starta eget bidrag

Den som är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och som bedöms ha goda förutsättningar för att starta eget företag kan få så kallat starta-eget-bidrag.

Starta-eget-bidraget utgör ett så kallat aktivitetsstöd och betalas normalt bara under sex månader. Det motsvarar mot vad bidragstagaren hade fått arbetslöshetsersättning om han eller hon istället hade varit arbetslös. Starta-eget-bidraget riktar sig alltså till den enskilda företagaren själv och inte till företaget som han eller hon driver. Den som får starta-eget-bidrag måste därför själv stå för alla företagets försäkringar.

Crowdfunding

Crowdfunding är en modern metod för att finansiera projekt eller idéer. Det sker genom att söka förskottsbetalning från intresserade/konsumenter, ofta via internetbaserade system.

Crowdfunding används inom en mängd olika områden och har blivit ett allt mer populärt sätt att finansiera exempelvis kulturprojekt. Det kan också handla om miljöprojekt, välgörenhetsprojekt, journalistiska projekt, artister som söker stöd från sina fans eller att samla in startkapital för ett företag.

Crowdfunding kan vara ett bra sätt för företagaren att pröva efterfrågan av sin produkt/tjänst. Är intresset stort kan det betyda att det finns en marknad för produkten/tjänsten.

Mikrofinansiering

Det börjar växa fram mikrofinansiering, mikrofonder och kreditgarantiföreningar även i Sverige. De finns till just för dig som ska starta företag och som har svårt att få banklån i mer traditionella banker. Förebilden för dessa är ofta den internationellt kända Grameen bank, som hjälpt så många fattiga och utsatta människor i Asien och Afrika att få små lån för att få igång en verksamhet. Här finns exempelvis Mikrofonden Skåne, Mikrofonden Halland, Mikrofonden Väst. Dessa medlemsägda mikrofonder byggs nu upp över hela landet. Ta reda på om det finns någon mikrofond eller kreditgarantiförening där du bor. Fråga hos Almi eller Coompanion. De vet.

Stöd för företagare på landsbygden

Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar.

I landsbygdsprogrammet ingår också stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Det kan exempelvis vara miljö- och djurvälfärdsersättningar.

Fristående banker

Finns det en fristående sparbank på orten där du bor, gå in och prata med dem. Förklara att du ska starta ett nytt företag på orten och fråga om de har möjlighet att hjälpa dig lite. De fristående sparbankerna är ofta mer än hundra år gamla, och startade för att stärka en ort, främja fler företag, mer jobb, bättre skolor och så vidare, på platsen. Ortens bästa är bankens mål. Hos en fristående sparbank är det ofta möjligt att få lån för lokalt företagande när andra banker säger nej.

Räntefri bank

Man kan också spara pengar i JAK-banken, en räntefri bank i Sverige. Man får då poäng, som sedan ligger till grund för att få lån. Hinner man inte vänta på att få ihop tillräckligt många sparpoäng, kan man försöka hitta en person som sparat länge och som kan skriva ett brev till banken att sparpoäng ska överföras till dig.

Företagslån

Prata med Almi. De har kontor i nästan alla svenska städer. Almi har både rådgivning och bankverksamhet. De kan ofta bevilja olika typer av lån, utan krav på lika mycket säkerhet som andra banker. Deras uppdrag är ju att få fram fler företag. De har exempelvis Företagslån, Innovationslån och Tillväxt lån. Men glöm inte att fråga om räntan. Almi ställer lägre krav på säkerhet än andra banker, men de brukar också ta ut en högre ränta.

Riskkapital

Begreppet riskkapital omfattar all typ av kapital utom banklån som riskeras vid en investering. Riskkapital är till för bolag som vill och kan växa, men som behöver hjälp med kapital och kanske också kompetens och nätverk för att ta nästa steg i sin utveckling. Tack vare riskkapital kan bolaget våga satsa på projekt som innehåller lite högre risk, men också har en hög förväntad avkastning.

Riskkapital indelas huvudsakligen i två grupper, så kallat venture kapital och buy-out. Venture kapital vänder sig till nystartade tillväxtbolag och buy-out till mer mogna företag.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo