Starta företag med en partner

Affärspartners börjar ofta företag tillsammans med liten planering och få grundregler. Förr eller senare upptäcker man att det som lämnats osynligt eller oplanerat leder ofta till inkapabla förväntningar, ilska och frustration. Partners kan kollidera över otaliga saker, bland annat finansiella mål, arbetsetik, roller i branschen och ledarstilar.

Skall du ändå ha en kompanjon då skall du hitta någon som är lika ansvarig och engagerad som du själv. Det gäller att hitta någon som du känner väl och som du kan lita på.

Först, fråga dig själv: Behöver jag verkligen en affärspartner för att bygga ett framgångsrikt företag? Att ingå ett affärspartnerskap bör reserveras för när ett partnerskap är kritiskt för framgång – dvs. när den potentiella partnern har ekonomiska resurser, kopplingar eller vitala färdigheter som du saknar. Det kan även då vara bättre att anställa den andra personen som anställd eller en oberoende entreprenör.

Skriva avtal är viktigt

När du och din partner har diskuterat igenom företagets inriktning och kommit överens om vem som skall göra vad, ska ni självklart skriva ett kompanjonsavtal.

När beslutet har fattats om att starta ett företag tillsammans, bör du skapa ett partnerskapsavtal med hjälp av en advokat och en revisor. Ta detta steg oavsett vem din partner är. Personer med starka personliga förbindelser kan känna sig säker på att deras förmodligen oföränderliga band kommer att hjälpa dem att övervinna några hinder längs vägen. Stort misstag. Skaffa ett skriftligt avtal.

Några tips

Varje överenskommelse bör behandla tre viktiga områden: kompensation, exitklausuler och roller och ansvarsområden. Inkludera vem som äger vilken procentandel av verksamheten, vem som investerar vad, varifrån pengarna kommer och hur och när de ska betalas.

Om du inte har arbetat tillsammans tidigare testar du partnerskapet genom att starta ett litet gemensamt projekt som visar varandra hur ni funkar och samarbetar tillsammans. Detta är också ett sätt att lära sig om varandras personlighet och kärnvärden.

Idealiskt bör partners yrkeskunskaper komplettera varandra, men inte överlappa för mycket. Till exempel kan du vara detaljorienterad och din partner kan vara en storbildstänkare. Eller du kan vara expert på marknadsföring och försäljning, medan din partner föredrar att hålla sig i bakgrunden för att finansiera. För att mäta hur bra du kan arbeta tillsammans, prata med varandras kollegor och familjemedlemmar. Några viktiga frågor att svara på är:

 • Vem skall göra vad?
 • Vem ansvarar för vad?
 • Hur mycket skall var och en arbeta i företaget och mot vilken ersättning?
 • Hur vinster och förluster skall hanteras?
 • Skall alla vinster användas för att bygga upp företaget eller skall så mycket som möjligt gå åter till delägarna?
 • Delar du och din partner personliga och professionella värderingar, idéer och mål?
 • Tror du på din partners motivation och karaktär?
 • På vilka områden av vardagen och affärer håller ni med?
 • Vad händer om en make eller ett barn senare vill ansluta sig till verksamheten?
 • Hur kommer det att hanteras om en partner agerar oetiskt?
 • Vad händer om en partner blir sjuk eller vill flytta ut ur landet?

Kommunicera

Kommunikation är viktig i alla skeden av ett partnerskap, och i synnerhet i början. Ett vanligt misstag affärspartners gör hoppar till affärer innan de verkligen lär känna varandra. Du måste kunna känna sig bekväm och uttrycka dina åsikter, idéer och förväntningar.

Upprätta rutiner för daglig kommunikation. Till exempel, prata en gång om veckan på bestämda tider och regelbundet utvärdera dina mål. Åtminstone en gång i kvartalet, sätt dig ner med din partner och diskutera hur du ser framtiden för verksamheten och vilka steg att ta sig dit.

Att planera dessa moment i början hjälper dig att fokusera på ditt företag senare. Hur du utarbetar detaljer kring ett partnerskap kan vara en indikator på hur bra eller dåligt ditt potentiella företag kommer att fungera.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo