Egen butik- del 1

Affärsidén är klar. Likaså kontakter med leverantörer och de första varorna. Om du inte ska ha kontoret på fickan eller en inmutad hörna i bostaden, måste du hitta en lämplig lokal innan du på allvar kan köra igång.

Steg 1: Bestäm din budget

Hyran är typiskt en av de största driftskostnaderna för ett litet detaljhandelsföretag. Det kräver noggrann planering, övervägande och budgetering för att hitta en plats som uppfyller dina behov men inte tar för stor bit av din budget.

Innan du går ut och kollar potentiella platser för ditt företag, behöver du veta vad du har råd med. Detta kommer att hjälpa dig att begränsa dina val och förhindra dig från att hoppa på en plats helt enkelt för att den ser tilltalande ut. Kom ihåg att din lokalhyra tar stor del av din månadsbudget, så det är viktigt att hålla sig till en nivå du är bekväm med.

Den maximala andelen av en företagsbudget som ska fördelas på hyran varierar beroende på branschen. I genomsnitt är det vanligen 3% till 10% av brutto månadsförsäljning. Helst bör du alltså spendera högst 10 % av din månads brutto försäljning på din hyresavgift.

Hur mycket skall du betala för en butik

Det är en svår fråga, ett bra tips är att kontakta en expert som kan hjälpa dig att värdera innan du undertecknar något kontrakt. Bästa förutsättningen för att assistera dig i en sådan fråga bör en revisor ha, helst en revisor som har reviderat räkenskaper för butiker av olika slag. Han bör studera sista årsbokslutet (gärna året innan också) och se vad netto resultatet verkligen var.

Försök alltid att få en total hyra utan en massa tillägg. De framtida hyreskostnaderna blir enklare att kontrollera då tilläggsavgifter har en förmåga att variera.

Ta också reda på om hyran är skälig. Vad betalar man för kommersiella lokaler i ”ditt” område? Knacka dörr och lyssna till kollegor. Hör också med ortens företagarförening och kolla högsta och lägsta hyresnivåerna för både kontor och butikslokaler i olika attraktions lägen.

Se vad som står om uppsägningstid

Den är reglerad och avser minimitider som kan variera beroende på kontraktstidens längd. Visar det sig att kontraktet har kortare uppsägningstid än vad lagen säger, är det enbart hyresgästen som kan dra nytta av detta faktum. Hyresvärden är nämligen alltid bunden till den uppsägningstid som anges i lagen.

Studera dina kunder

En konsumentrelaterad verksamhet behöver vanligtvis vara så nära så många av dess kunder som möjligt. Ju fler kunder kan se din butik, desto bättre. Om du inte vet vem dina kunder är exakt, lära känna dem hos en konkurrent.

Parkera dig själv vid en utsiktspunkt vid olika tider på dagen på olika dagar i veckan. Notera relevanta egenskaper. Studera visuellt vem som kommer in och ut, notera ålder, kön, hur de är klädda, vad de kör eller åker med och hur långt de är villiga att resa för att shoppa. Anteckna hur många kunder kommer in, deras shoppingvanor och se hur mycket de spenderar på en viss produkt eller tjänst.

Bestäm hur mycket utrymme du behöver

Innan du kontaktar en kommersiell fastighetsmäklare eller ens börjar söka på egen hand vill du ha en klar uppfattning om vilken typ av utrymme du vill ha. När du hyr ut detaljhandeln vill du inte betala för utrymmet som du inte behöver, men du vill också ha tillräckligt med utrymme för att tillgodose företagstillväxt. Utrymmesbehovet kommer att variera för varje företag, men här är några gemensamma områden som du kan behöva utrymme för:

  • Försäljningsyta
  • Provrum
  • Kontor
  • Toalett
  • Omklädningsrum
  • Lagringsutrymme

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo