Kontoret hemma

Om din verksamhet kan drivas hemifrån kan det bli en fördel för dig om din arbetsplats uppfyller vissa krav. Hitta en plats hemma som du kan göra om till din arbetsplats, en frizon i hemmet där du inte blir avbruten av familjen eller vänner när du jobbar.

Det är viktigt att du har en dörr som går att stänga. Planera noga så att du får utrymme för mappar, papper, fakturor, brev och annat. Fundera också på var du ska placera fax, dator och skrivare och eventuell annan utrustning som du behöver, beroende på vad du sysslar med.

Köp bara det som är nödvändigt men glöm inte att bra utrustning både underlättar verksamheten och hjälper dig att hålla ordning på dina papper och handlingar.

Måste du ändå ha en lokal för att driva din verksamhet skall du noga undersöka utbud och prisnivå på lokaler. Det lättaste sättet att göra det är att studera de annonser som finns i dagspressen. Du kan även annonsera själv eller prata med bostadsbolaget i området där du vill etablera dig. Har du hittat en lokal, ta inte på dig för stora hyres- och driftkostnader och skriv inga långa kontrakt innan du vet att det fungerar. Tänk på att det kan behövas ett eller flera tillstånd från bygg- och miljökontoret innan du startar upp din verksamhet och att det är du som bedriver en verksamhet i lokalen som ansvarar för att den uppfyller de krav som ställs i lagen.

Bygg upp ett nätverk

Ju fler och ju bättre kontakter du har, desto lättare och bättre kan det gå för dig.

Att ha ett personligt nätverk som kan användas för att stämma av idéer, få positiv och negativ kritik samt ta del av andras kunskaper är av stor betydelse. Vilka personer har du i ditt nätverk? Det är både lättare och roligare att förverkliga sina idéer i samspel med andra människor. Som man brukar säga: ingen är bra på allt men alla är bra på något. Diskutera din idé med så många som möjligt.

Prata med duktiga och kunniga människor du möter, byt telefonnummer och skapa nätverk. Det är många som kan hjälpa dig att testa idén och ytterligare bedöma dina möjligheter att genomföra den på den tänkbara marknaden. Du kan få hjälp med nästan allt, att identifiera målgrupper och kunder, att räkna och planera, att skaffa din första samarbetspartner och kanske hitta en lokal.

Skaffa dig en mentor eller en rådgivare som tror på dig och din idé. Ta väl hand om alla dina kontakter. Du vet aldrig när du kan behöva dem.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo