Egen butik- del 2

I motsats till en postorderrörelse eller online business är en butik inte något man kan etablera överallt. Det måste finnas tillräckligt med befolkningsunderlaget i närheten. Hur stor befolkningsunderlaget bör vara och hur långt man ska tänja begreppet ”närområde” är helt beroende på vilken bransch man planerar att starta i. En liten blomsteraffär kräver ett väsentligt mindre befolkningsunderlag än en stor möbelsalong. Å andra sidan kan man få folk till att resa åtskilligt längre för att köpa möbler än för att köpa blommor.

6 goda orsaker till att köpa en existerande butik

Skall man satsa på nyetablering av butik eller på att köpa en existerande butik? Kan du få köpa en existerande butik till ett förnuftigt pris är det ofta mer lönsamt och säkrare än att starta från ingenting. Här är sex goda orsaker till att köpa en existerande butik hellre än att etablera en själv.

  • Det kan tänkas att du kan få den till ett mycket bra pris. Ibland tvingar en ägare acceptera ett pris som är lägre än rörelsen i realiteten är värd. Han kanske måste få den såld snabbt, det kan vara hälsomässiga skäl, man kanske måste flytta från platsen av en eller annan orsak eller den som skulle överta, har kommit på andra tankar.
  • Du sparar etableringskostnader, som ofta kan bli större än man förutsätter. Du slipper lägga ner tid på att köpa utrustning.
  • Du har en fast kundkrets från starten och behöver inte använda så mycket pengar på annonsering som du skulle behöva göra, om det rörde sig om en nyetablering.
  • Du slipper en stor del av planeringsarbetet. Om du satsar på nyetablering, kan du inte vara säker på om läget är riktigt, om storleken på butiken är förnuftig, om marknadsföringen och priserna är riktiga. Köper du en existerande butik, kan den tidigare ägaren ge dig en mängd värdefull information om konkurrenssituationen, säsongvariationer etc.
  • Du får tillgång till leverantörer som du säkert önska behålla i viss utsträckning som tillägg till egen import eller produktion, bl.a. för att följa med i vad som kommer av nya produkter.
  • Du kan behålla anställda som har branscherfarenhet och som kan hjälpa dig att uppnå nödvändiga branschkunskaper.

Köp inte den första och bästa du kommer över utan att vara säker på att du gör ett verkligt bra köp. En butik är något man skall äga och driva i många år framöver, och det lönar sig som regel att använda god tid och värdera flera alternativ innan man bestämmer sig.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo