När du inte längre hinner göra allt själv

Soloföretagaren är Sveriges vanligaste företagare. Men även i dessa företag inträffar det att man tillfälligt behöver ta in extra resurser för att klara ett uppdrag.

Tiden räcker inte längre till för dig – företaget går bra och behöver utvecklas. Att gå från att vara ensamföretagare till att bilda en arbetsgemenskap kan vara ett stort steg och det kan tas på olika sätt. Här vill vi visa på några möjligheter och ge dig en del tips och råd.

Underleverantör

Traditionellt sett är förekomsten av underleverantörer vanligast inom tillverkningsindustrin. Men, I och med att tjänstesektorn vuxit under senare år finns ett ökat behov av underleverantörer även inom denna. Det är allt vanligare att ”outsourca” vissa tjänster till specialister som då blir underkonsulter eller underleverantörer.

Du anlitar troligen redan andra företag för vissa arbetsuppgifter. Kanske sköter en byrå din bokföring. Du anlitar en budfirma för att få ut varor till dina kunder.

Tänk igenom vad det finns mer som måste göras i företaget och där det kan finnas specialiserade företag som är bättre på det än vad du är – eller åtminstone lika bra. Vad skulle du kunna lägga ut? Köp varan eller tjänsten och frigör tid för det du är bäst på!

Dina kollegor eller leverantörer kanske kan ge tips om bra underleverantörer till dig. Prova en ny leverantör med ett begränsat uppdrag, men ge honom en ärlig chans. Ge ordentlig information och rimlig tid för uppdraget.

Samarbete

Samarbete, ibland även kollaboration eller kooperation, är när flera personer, grupper eller organisationer genomför arbetsuppgifter tillsammans för gemensam nytta, till skillnad från att konkurrera för egennytta.

För att kunna ge kunden vad han/hon vill ha kanske du mer kontinuerligt behöver samarbeta med ett eller flera företag. Det kan ex. vara så att ni tillsammans utvecklar olika delar av en ny produkt eller tjänst. Ni kanske går samman i marknadsföringen av era produkter. Om företagen på det sättet blir mer eller mindre beroende av varandra ska man skriva ett samarbetsavtal. Det är viktigt att reglera vilka skyldigheter man har till varandra.

Det har blivit allt vanligare att ensamföretagare samarbetar i olika, mer eller mindre fasta nätverk eller allianser. Genom branschföreningar, kunder och leverantörer kan du få tips om samarbetspartners.

Anlita en annan firma

Att anlita en kollega som är godkänd för F-skatt är ganska oproblematiskt. Kollegan ansvarar själv för sin skatt och sina socialavgifter. Detta gäller oavsett om kollegan har enskild firma eller någon annan företagsform. Du behöver alltså inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter, utan det gör din kollega i form av F-skatt. Den ersättning du betalar till honom eller henne är heller ingen lön, utan ett arvode.

I och med att ett arvode, till skillnad från en lön, även ska täcka skatt, socialavgifter, semester och andra sociala förmåner blir arvodet betydligt högre än lönen du skulle ha betalat till en anställd för att utföra samma arbete.

Kompanjonskap

Ofta startar två eller tre personer ett företag som kompanjoner. Man bidrar med sina olika kompetenser, finansieringen och risktagandet. Man delar då naturligtvis också på bestämmandet över företaget.

Att ta in en kompanjon kan vara ett sätt att lösa såväl behovet av arbetskraft som kapital och att få in ny kompetens i företaget. Man ska bara komma ihåg att kompanjonskap är en mycket nära förhållande där et är viktigt att personkemi stämmer såväl mellan kompanjonerna som troligen också mellan deras familjer.

Se till att komma överens om alla viktiga detaljer innan du går in i ett kompanjonskap. När ni skriver ett kompanjonavtal, börja med att beskriva företagets affärsidé, syfte och mål. Ni beskriver också er gemensamma uppfattning avseende den verksamhet som ska bedrivas, hur det dagliga arbetet ska fördelas, hur olika beslut ska fattas, hur en framtida utveckling av företaget ska ske, vilka mål som prioriteras mm.

Tänk också på vilken bolagsform ni skall ha. Det kan avgöra om ni blir betraktade som anställda eller ej. Gör sedan med hjälp av en jurist ett skriftligt kompanjonavtal.

Hyra in arbetskraft

I många branscher är det i dag möjligt att hyra in personal från bemanningsföretag.

Har du en tillfällig arbetstopp du måste klara kan det vara ett bra alternativ att hyra in personal från ett företag som är specialiserat på detta. Du hittar sådana företag på nätet. För att uthyrningsföretaget skall kunna ge dig rätt person är det viktigt att du noga tänker igenom vad den inhyrda skall utföra för arbetsuppgifter. När du redan har anställda är det alltid bra att kolla vad som gäller med facket - innan du anlitar en uthyrningsfirma.

Anställa tillfälligt

Om du har tillfälliga arbetstoppar, som du behöver ha hjälp med, kan du anställa personal tillfälligt. Dock högst 6 månader under en 2 årsperiod. Kom ihåg att göra en skriftlig anställningsbekräftelse. Där måste du ange att det är anställning för en tillfällig arbetstopp och för vilken tid det avser.

Olika kollektiv avtal kan ha olika regler. Gå med i en branschorganisation eller arbetsgivarförbund. Där kan du få hjälp med alla regler och få nödvändiga blanketter. Även om du från början anställer tillfälligt kan verksamheten utvecklas så att du behöver hjälp varaktigt. Var därför lika noga vid rekryteringen av en person du anställer tillfälligt som när du tänker dig en tillsvidareanställning.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo