Vilka produkter passar för e-handel?

Inte alla produkter är lämpliga för försäljning på internet. Vissa produkter kan vara bättre lämpade för försäljning på nätet än andra. I allmänhet kan specifika och speciella produkter som inte erbjuds i hundratals andra butiker säljas bra på internet. De vanligaste föremålen i online handel är böcker, cd-skivor, kläder, elektronik och datavaror.

Även inom dessa produktområden kan du sälja framgångsrikt online genom att specialisera dig, informera din målgrupp om ditt produktutbud genom effektiv marknadsföring och genom att använda en smart marknadsföringsstrategi för att placera dina produkter på exakt de platser där dina kunder handlar eller vill gå för att söka information.

Låt oss gå igenom ett antal egenskaper som en bra e-handel produkt bör ha.

Uppfyller ett konkret behov

De som köper produkten bör ha praktiskt nytta av den på något sätt. Åtminstone bör de ha glädje av den rent konkret, njuta av den som man gör med en god bok eller en musikskiva. Däremot är det mer tveksamt med prydnadsföremål mm. Produkter vars värde ligger i utseendet vill kunden kunna se innan hen köper. Undantag finns dock.

Går inte att lätt köpa någon annanstans

Produkten bör skilja sig från vanliga produkter som kunden lätt kan köpa i vilken butik som helst. Idealiskt bör den erbjuda fördelar som man inte kan få på annat håll. Det kan också handla om att produkten erbjuds med någon extra service eller till ett ovanligt förmånligt pris. På något sätt bör det totala erbjudandet upplevas som unikt.

Kan säljas för minst tre gånger inköpskostnaden

Vid e-handel försäljning av enstaka produkter kostar frakten ibland så mycket att du måste kunna köpa in produkterna till mindre än en tredje del av försäljningspriset.

Lätthanterligt – lätt att frakta

Alla e-handel produkter måste vara lätta att sända per post, ladda ner eller skicka på annat sätt. Det måste vara lätt att paketera dem och de för inte vara ömtåliga. Färskvaror passar inte alltid heller, eftersom frakten kan ta tid i vissa fall. Dessutom måste du lätt kunna lagra varorna under obestämd tid.

Vilka produkter passar for e handel 2

Lätt att beskriva- har positiva, lockande fördelar

e-handel kräver att du kan genomföra hela försäljningsarbetet online. Därför måste du i ord och bild kunna berätta om produkten så att kunderna klart ser framför sig hur bra den är. Det är till ex. bra att i bild kunna visa användningen av produkten.

Ger valuta för pengarna

Kunden ska även efter köpet uppleva att hen gjort en bra affär. Produkten ska hela tiden ge kunden någonting påtagligt. Då har du chans att komma tillbaka och sälja mer.

Kan säljas flera gånger till samma kund

Den mest lönsamma e-handel produkten är den som förbrukas efter en viss tid, varpå kunden kommer igen och köper mera. Det näst bästa är produkter där du kan sälja flera liknande produkter till samma kund. Exempel på detta är böcker, skivor, kläder, garn, samlarartiklar, hobby grejer och mycket annat.

Kan lätt tas fram i obegränsade mängder

Det vore inte så snyggt om du hittat idealprodukten och fått massor av order men upptäcker att du inte kan leverera? Ett problem med lågprisprodukter från Fjärran Östern är just det att leveranstiden är lång. Därför kan en svensk, pålitlig tillverkare vara att föredra.

Något som du själv förstår eller har intresse av

I det långa loppet lyckas du också bäst om du säljer en produkt som du själv gärna använder och har kunskaper om. Den kan du lättare beskriva fördelarna med. Och du kan hjälpa kunderna tillrätta om de har några frågor. Kort sagt du ka ge bättre service. Och det säljer du på!

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo