Varför det kan vara ännu viktigare att vara övertygande när man gör affärer, än att ha en bra idé

Många människor kommer med bra idéer, men bara de individer som driver sina idéer, och övertygar andra att tro på dem, kommer på riktigt att förverkliga sin vision. Övertygandets makt är nyckeln till att etablera en vision i människors sinnen. Det är det som får människor att bli överens, och som får dem att bli mer benägna att tro på någonting som du tror på.

Det finns många människor där ute som har fantastiska idéer, men för att människor ska kunna agera utifrån den här idén, är det bara förmågan att övertyga som kan få köpare, investerare, och andra intressenter att tro på idén. Till och med en ökänd personlighet som Steve Jobs ansåg en gång att det var övertygandets makt som gjorde Apple till vad det är nu. Han övertygade konsumenterna att köpa hans produkt, trots att det fanns många andra teknikvarumärken på marknaden vid den tiden, som Samsung, Nokia, Blackberry med flera. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika anledningarna till varför övertygandet är nyckeln till framgång för ett företag!

Etablera trovärdighet med hjälp av övertygande

Framgångsrika affärsmän och -kvinnor använder överygandet som ett redskap för att skapa trovärdighet inom sitt område. När de här affärsmässigt sinnade individerna kliver in på marknaden och börjar påverka sina målgrupper att tro på deras produkt genom övertygelse, speglar de hur mycket de tror på sig själva. Det anses att övertygelse har en direkt relation till trovärdighet. Ju mer en person trycker på affärsidén, eller övertygar konsumenterna att backa upp idén, desto mer trovärdig och funktionell tror de att den är.

Att vara ihärdig kan skapa konsumentlojalitet

En verksamhets främsta mål är att försäkra sig om att när kunden väl har fått en bra vara eller tjänst från den, så ska de fortsätta att komma tillbaka till den. Med hjälp av övertygande kommunikation, kan verksamheter uppnå den milstolpen. Det här är en mycket bra egenskap att ha, i synnerhet när det kommer till försäljning och marknadsföring. De ansvariga för de här avdelningarna använder sig av ihärdiga tekniker för övertygelse, som kan stärka företagets
image, värde, och försäljning. De gör så genom att övertyga konsumenterna om det värde som verksamheten kan erbjuda dem. Till exempel, många onlinebaserade företag använder sina webbsajter för att övertyga konsumenterna med hjälp av textinnehållet på hemsidan. Exempelvis webbsajter som kenosvenska.com, amazon.com med flera har publicerat innehåll som lockar konsumenterna att komma tillbaka till deras hemsidor.

Övertygelse är det som får ett företag att sticka ut på den konkurrensbaserade marknaden

Det finns många verksamheter och företag på marknaden som säljer samma varor eller tjänster. Så du måste fråga dig själv vad som skiljer dessa företag åt. Om vi går tillbaka till exemplet med Apple, så finns det många teknikföretag på marknaden, men hur kommer det sig att Apple är nummer ett på det här området? Det skulle kunna vara kvalitén i de produkter som de erbjuder, men det är mer än så! Apple är begåvat med förmågan att övertyga, de har behärskat den här tekniken och söker nu en konkurrensfördel framför alla de övriga teknikleverantörerna på marknaden. De övertygar hela tiden sina konsumenter om att deras produkter är unika.

Borde du behärska konsten att övertyga?

Att driva ett framgångsrikt företag innebär inte att du måste komma upp med en revolutionerande idé, utan det betyder att du behöver ha förmågan att ändra konsumenternas uppfattning, och det här kan åstadkommas med hjälp av övertygelse. Det finns flera taktiker som kan tillämpas för att övertyga människor, för att kunna driva ett framgångsrikt företag!

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image