Gör en handlingsplan

Vare sig det handlar om catering, fotvård eller hushållstjänster, så är det bra om du har jobbat ett par år inom branschen innan du startar något eget.

Har du inte gjort detta och om den bransch du vill starta i är helt ny för dig, då skall du ta dig den tid som krävs och planera din företagsstart extra noga. Skall du lyckas med att förverkliga din idé och dina drömmar så gäller det att du gör ett bra grundarbete. Är man noga med detta kan man ofta se om det kommer att fungera eller inte redan innan man startar sitt företag.

Ta fram en handlingsplan utifrån din affärsidé

Skriv ner en lista över allt som du behöver göra nu och under de närmaste månaderna för att komma närmare ditt långsiktiga mål, att starta ett företag. Målen kan vara ekonomiska, marknadsmässiga men även personliga. Dessutom kan dessa vara långsiktiga eller kortsiktiga. Om du klart och tydligt definierat dina mål kan du lättare prioritera dina arbetsuppgifter.

Hur som helst ska dina mål vara realistiska och mätbara. Du skall kunna klara dessa med befintliga resurser och under en bestämt tid. Gå sedan igenom arbetsuppgifterna lugnt och metodiskt och ta reda på vilka i ditt nätverk som kan hjälpa dig och hur. Bestäm dig om vilka marknadsföringsmetoder som är de mest lämpliga att satsa på för att närma sig kunder.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo