Organisera din verksamhet

För att kunna tjäna pengar måste du ha förmåga att organisera din verksamhet. Frågorna kan vara många, speciellt i början. Business är som ett pussel, entreprenören måste sätta varje bit på sin rätta plats.

Definiera dina ambitioner och inriktning. Skriv ner dina affärsmål och hur du planerar att uppnå dem på ett klart och precist sätt och hur du ska hålla fast vid det. Håll denna plan synlig att påminna dig om vad du ska göra från dag till dag.

Genom att studera och hålla sig till din plan, kan du utvärdera din position, se var du står och göra nödvändiga justeringar för att komma tillbaka på rätt spår.

Gör en planeringslista på allt du behöver göra och sätt en prioriteringsordning.

• Vad behöver du göra idag, under den närmaste veckan och inom en månad för att komma närmare dina mål?

• Vilka personer måste du kontakta?

• Vilka förändringar i dina vardagsrutiner krävs?

• Vilken utrustning måste du skaffa?

Gör en budget

Innan du börjar din affärsverksamhet måste du göra en budget, det vill säga en uträkning av kostnader och en beräkning av hur mycket pengar du kommer att tjäna när allt är betalt.

I företagsvärlden skiljer man på dels inbetalningar, inkomster och intäkter, dels utbetalningar, utgifter och kostnader. Du behöver ha kontroll på dina utgifter och på hur mycket pengar som kommer in varje månad. Din verksamhet får inte kosta mer än vad du tjänar.

Hur mycket pengar du behöver i början beror på verksamhetsområde. Att starta en tillverkning och ha varulager kräver mer startkapital än att sälja tjänster. Utgå från vad du tror att kunderna är beredda att betala. Fundera på vilka utgifter du kommer att ha, och räkna ut hur mycket pengar som blir kvar när allt är betalt. Glöm inte att följa upp budgeten i efterhand.

Det finns bra hjälpmedel för den som vill göra budget, både i bokform och på datorn. Skaffa dig en egen kassa- och kundbok och använd rubriker och kolumner som passar dig.

Minska dina utgifter genom att jämföra priser och hitta det billigaste alternativet.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo