Internet trender i Sverige

Mycket spännande har hänt inom internetanvändning de senaste åren. Instagram har växt och fullständigt förändrat plattformen. Twitter har ökat och vi umgås i Facebook-grupper som aldrig förr. Användningen av internet och digitala tjänster har utvecklats och digitaliseringen av det svenska samhället är i full gång.

Så hur ser framtiden ut och vad kommer hända på sociala medier under kommande år? Vi lyfter några av de trender du behöver ha koll på för att lyckas med din digitala närvaro!

Nu använder alla internet

Undersökningen visar att vi kommer allt oftare upp i 100 procents användning av både internet generellt och olika digitala tjänster. Det är dags att konstatera att så gott som alla använder internet upp till pensionsåldern. Även i den äldsta gruppen, 76 år och äldre, är mer än hälften internetanvändare. 16–25-åringarna slår i taket med 100-procentig användning av smart mobiltelefon, musik via internet, film på nätet och användning av chattjänster. Allt fler har bredband via fiber hemma, och användningen av bredbands-krävande tjänster som att titta på film och ha videosamtal ökar.

En majoritet av de äldre använder internet

Så gott som alla i Sverige har tillgång till internet i sitt hem 2017. Yngre använder visserligen nätet oftare än äldre men i år visar IIS undersökning för första gången att en majoritet (56 %) av vår äldsta åldersgrupp, de som är 76 år och äldre, använder internet. Äldre personer använder dock inte internet dagligen i lika hög grad som yngre. De har heller inte samma vana att använda internet i sin mobil dagligen som yngre personer. 21 procent, av de som är 76 år och äldre, gör det jämfört med 76 procent av befolkningen.

Åtta av tio tvååringar använder internet

Användningen av internet kryper neråt i åldrarna. Redan vid två års ålder använder en stor majoritet internet, 79 procent. Framförallt tittar de på tv och video, men det är också populärt att spela spel och använda läroappar. Vid sex års ålder använder 98 procent internet.

De minsta använder oftast surfplattor för att nå internet, 81 procent av 2–3- åringarna, med en lånad mobiltelefon på andra plats. Det är först i 10–11-årsåldern, när så gott som alla barn har en egen mobil, som internet i telefonen går om surfplattan.

Barn och internet i skolan

Barn och unga tillbringar en hel del av sin tid på internet. När barnen kommer upp i skolåldern blir det vanligt att använda internet både för att söka information och som en del av skolarbetet. Redan vid åtta års ålder söker en majoritet av barnen efter information på internet. Vid nio års ålder använder en majoritet internet i skolarbetet.

De flesta läser jobbmail under semestern

Internet gör att arbetsplatsen och hemmet samt arbetstid och fritid glider ihop. Exempelvis är det vanligt att använda internet för att arbeta hemifrån. (64 procent gör det åtminstone någon gång.) De flesta, men inte alla som gör det, kan då vara mindre på sin arbetsplats. Andra exempel på hur arbetsliv och fritid glider ihop är att en majoritet av de som arbetar (51 %) numera läser e-post under sin semester och att fyra av fem (82 %) använder internet för privata ändamål på sin arbetsplats.

Nu använder fler än hälften Instagram

Den överlägset vanligaste kommunikationstjänsten på internet är också den äldsta: e-posten (97 %). Andra tjänster utmanar dock. Att skicka och ta emot direktmeddelanden ökar stort. I år skickar nära varannan person direktmeddelanden varje dag. Många fler än tidigare använder också internet för telefonsamtal. Även videosamtal ökar stort i årets mätning.

Andelen personer som använder det största sociala nätverket, Facebook, ökar. Men vi ser att den yngsta målgruppen, 12 till 15-åringar, inte har börjat använda Facebook i samma utsträckning som tidigare. Därför minskar användandet i den åldersgruppen stort det senaste året, från 67 procent till 54 procent. Den vanligaste aktiviteten bland de som använder Facebook är att skicka meddelanden via Messenger.

I årets undersökning ser vi för första gången att en majoritet av alla internetanvändare använder Instagram, det näst vanligaste sociala nätverket. Det är stort bland yngre, framförallt tjejer. Så gott som alla 12–15-åriga tjejer, 97 procent använder Instagram.

Snapchat ökar stort i årets mätning och är en tjänst som används av en stor majoritet av såväl män som kvinnor upp till 25 års ålder. Sedan faller användandet snabbt med ökande ålder.

Alla under 25 använder Youtube

Både att titta på rörlig bild och lyssna på innehåll på internet blir allt vanligare. När det gäller tittandet är Youtube den vanligaste tjänsten. Praktiskt taget alla unga personer under 25 år använder Youtube, en stor majoritet av dem dagligen.

Tittandet ökar även i tv-kanalernas playtjänster och på Netflix. 77 procent använder playtjänster och 46 procent använder Netflix. När det gäller lyssnandet på innehåll växer såväl radio som poddradio och musik. Två tredjedelar av de som lyssnar på musik på internet gör det via Spotify. Färre personer än tidigare använder fildelningstjänster varje månad. Fler betalar också för såväl musik som film än tidigare.

Yngre värderar information mer skeptiskt än äldre

Internetanvändare söker efter allt från information i tidtabeller, nyheter och offentlig information till hälsa och bostäder. De allra flesta tycker att det är enkelt att hitta rätt sökord när de använder söktjänster, även om de yngsta och äldsta har något svårare.

Yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer, som i större utsträckning anser att det mesta som de tar del av på internet är pålitligt. Yngre har också i större utsträckning fått utbildning i att värdera information på internet.

Nio av tio e-handlar

Internetbank, mobilt BankID och Swish är tre tjänster som en stor del av befolkningen använder. Nästan alla använder internetbank. Många använder också mobilt BankID för att identifiera sig på nätet och användandet stiger för varje år. Betalappen Swish används av 66 procent av befolkningen.

E-handel är ett väletablerat sätt att köpa varor för nära nio av tio svenskar. Nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet som de fått levererade med post. Även bland de över 76 år har en majoritet handlat via internet. Lika vanligt som det är att handla varor är det att använda internet för att jämföra priser inför ett köp.

Källa: IIS undersökning Svenskarna och internet 2017. Den här artikeln är en sammanfattning av den årliga rapporten från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo