Odla utan jord

Att odla grönsaker utan jord är den senaste odlartrenden. Tekniken kallas för hydroodling och innebär att man odlar växter i vatten med flytande näringslösning istället för i jord.

Odlingssättet har många vinster; växterna kan planteras tätare, eftersom de inte utvecklar ett lika stort rotsystem som vid jordodling och du får större skördar på grund av att växten får både näring och vatten regelbundet. Och så blir det närodlat; du kan skörda grönsaker året om.

Bakgrund

För många är det väldigt svårt att komma igång med odling i jord. Hur ofta måste man tillsätta näring, hur mycket ska jag vattna, hur ofta ska jag vattna, ska den stå i direkt solljus, behöver jag plantera om? Frågorna är oändliga och för många blir det för många faktorer att hålla reda på vilket leder till minskad odlingsentusiasm.

Andra har inte tillräckligt stor plats att odla på. Har man en stor trädgård så är plats kanske inte ditt största problem, särskilt inte på sommaren, men bor liksom många andra i lägenhet, och dessutom med ingen balkong blir utrymmet ett problem. Det smarta med hydroponisk odling är att den tillåter dig att odla mycket på liten yta vilket är underbart för de som bor i en etta mitt i stan, men även för alla andra också förstås.

Vad är hydroponisk odling?

Jordens natur har mängder av fantastiska ekosystem där allting har en funktion. Dina plantor bryr sig alltså inte om VAD de växer i så länge de får sina behov tillgodosatta. Att odla utan jord och endast i vatten kallas hydroponisk odling – en idé som på inget sätt är ny. Det sägs att Babylons hängande trädgårdar odlades på det här sättet redan för över 2000 år sedan.

Hydro betyder vatten och ponic är grekiskt och betyder arbeta, alltså arbetande vatten. Odlingen sker helt utan jord, enbart cirkulerande vatten och näringslösning används. Eftersom växternas rötter växer direkt i vattnet och tar upp näringen därifrån, så är detta viktigare att hålla reda på mätvärdena i ett hydrosystem än när man odlar i jord.

Till större växter kan lecakulor, stenull eller kokos användas för att stötta upp. Odlingsformen gör att växtens rotsystem inte blir så stort eftersom växten inte behöver lägga energi på att leta vatten och kan då växa mer ovan ytan. Det innebär också att det går att odla mer på mindre yta eftersom växterna tar mindre plats. Det är också lämpligt att odla på höjden, med flera våningar och det går att odla både inomhus året runt och utomhus på sommaren.

Så funkar det

Det finns några huvudtekniker inom hydroponiken. Man brukar skilja på aktiva och passiva hydrosystem. Vad som skiljer dem åt är hur näringslösningen kommer i kontakt med växterna. I ett passivt hydrosystem vattnar man själv eller ser till att näringslösningen med hjälp av kapillärkraften kommer i kontakt med växternas rötter. Medan ett aktivt system ofta innefattar någon form av pump och slangar som för näringslösningen till rötterna.

De olika teknikerna lämpar sig för olika växter eller vilket utrymme du har. Vissa tekniker passar bra för att ta fram nya små plantor och andra är bättre när du vill odla stora växter med mer omfattande rotsystem. Alla hydroponiska system har en sak gemensamt, du odlar utan jord. Så länge växterna som odlas i systemet får sina behov av ljus, värme, vatten och näring tillgodosedda växer de lika bra i vatten som i jord.

Den stora skillnaden mellan att odla i vatten jämfört med jord är att du börjar från noll. Du tillsätter precis så mycket näring som växterna behöver i varje tillväxtfas. Luftspalten du lämnar mellan plantan och vattnet gör att rotsystemet får tillräckligt med syre, hela tiden. Det är svårare att misslyckas och plantorna växer snabbare eftersom de inte behöver leta efter näring och syre. Att kunna mäta och kontrollera näringsnivåerna gör det också enklare att se om något blivit fel.

Vad kan man odla?

Vad kan du odla i den hydroponiska odlingen? Vissa sorter lämpar sig bättre för en typ av hydroponisk odling medan andra sorter gör det inte.

Hydroponisk odling passar i princip allt som växter ovan jord. Bäst är sallad och kryddor men även, chili, tomater, blommor och jordgubbar går bra. När det kommer till potatis och rotfrukter fungerar det definitivt bättre med jord. Så för odlingssugna utan trädgård är det här ett perfekt alternativ.

Det är vanligast att man odlar sallat och kryddor, men det går minst lika bra med blommor, tomater, chili och aubergin. Sallat och annat bladgrönt går oftast snabbare än till exempel chili och tar mindre plats.

Hydroponisk odling kan vara ett komplement till odling i jord. Har du trädgård eller pallkragar kan du odla större mängder och mer varierat där och kanske komplettera med några hydroponiska odlingar inomhus. Hydroponin kan framförallt förlänga odlingssäsongen och ger egenodlade grönsaker och kryddor året om.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo