"Repair Cafe" trenden

Du kan kasta dina saker bort .... eller så du kan spara pengar och miljön och fixa saker!
Även om många av oss har för avsikt att laga ett objekt, blir det faktum att vi inte vet hur man gör eller att betala någon skulle kosta nära samma belopp som ersättare.

Det började i Nederländerna. Nu har trenden kommit till Sverige. Lär dig att reparera dina trasiga saker i stället för att slänga och köpa nytt.

När du har något som är trasigt fixar du det eller slänger det bort? Många av de produkter vi köper idag, särskilt elektronik, har blivit engångsprodukter som är mer kostnadseffektivt att ersätta än reparera. Sluta slänga dina brutna saker ut. Gå till ett reparationscafé och fixa det själv!

Repair Cafe-rörelsen inleddes i Nederländerna 2009 för att tillåta att människor tar in sina varor så att de kan fixas av volontärer gratis. Det finns nu över 1600 reparationskaféer över hela världen. Bör du starta en?

Fakta om sopor

Sopor, skräp, avfall – det finns många namn på allt det som blir över. Hur vi väljer att göra oss av med det påverkar miljön. Var femte produkt på ÅVC går att återanvända. En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att reparera eller sälja på en andrahandsmarknad.

Den genomsnittliga Svensken slänger i genomsnitt 437 kilo hushållsavfall – närmare ett halvt ton – årligen per person. Mängden avfall riskerar att fördubblas till år 2030, vilket är en ohållbar utveckling. Det visar ny statistik från Avfall Sverige. Någonting måste ändras. Det är där Reparationskaféer passar in. 

Varför kastar vi bort så mycket, varför skapar vi så mycket avfall? En av anledningarna är att vi inte längre gör reparationer. De flesta människor vet inte hur man gör det längre. Så, när något slutar fungera, vet vi bara inte vad vi ska göra. Det är lättare att köpa en ny produkt.

Bakgrund

Efter framgången med en pilothändelse i Amsterdam började den tidigare hållbarhetsjournalisten Martine Postma reklamera för konceptet och skrev en handbok om hur människor kan skapa sitt eget reparationskafé. Intresset för Reparationskaféer blir stadigt större, vilket förklarar insatserna som stiftelsen har gjort för att sprida konceptet. Idag är startpaketet tillgängligt på 7 språk, och det finns 1600 Repair Caféer i 33 länder.

Medan majoriteten av reparationskaféerna för närvarande är belägna i Europa växer konceptet snabbt i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Repair Cafe Foundation förutspår också tillväxten i Japan.

Vad är Repair Cafe?

Konceptet för reparationskaféet är att koppla tillsammans personer som har trasiga föremål med kunniga hantverkare och miljöhjältar som skomakare, skräddare, mobilreparatörer, elektronik-fixare med flera. Resultaten är positiva både för miljön och samhället, att få brutna artiklar reparerade och förena samhällen.

Ett reparationskafé är en mötesplats där folk reparerar hushållens elektriska och mekaniska enheter, datorer, cyklar, kläder etc. De är organiserade av och för lokalbefolkningen. Reparationskaféer hålls på en fast plats där verktyg finns tillgängliga och där de kan fixa sina trasiga varor med hjälp av ett antal volontärer. Syftet är att minska avfallet, bevara reparationskunskaper och stärka den sociala gemenskapen.

Hur fungerar det i praktiken?

Vem som helst kan beställa startpaketet på webbplatsen och följ de råd som ges för att starta ett eget reparationskafé. När de frivilliga lokala reparationsexperterna och en lämplig plats har identifierats samlas de en gång i månaden, och personer som har trasiga föremål kan komma och försöka fixa dem under reparationsexpertens vägledning. Det är ett slags inlärningsprogram där besökaren kommer att lära sig något om att reparera - och se att det är möjligt och i många fall inte så svårt. När det gäller reparerbara produkter kan besökare inte bara ta med elektronikanordningar, utan också kläder, leksaker, cyklar, möbler och andra föremål.

Ett reparationskafé är avsett att inspirera människor och göra reparationer både underhållande och användbara. När allt kommer omkring, ett reparationskafé är inte bara en händelse för hållbarhet, det är också en social händelse, det kan vara roligt. Som ett resultat av denna kombination kan reparationskaféet locka till sig olika typer av människor.

Målet är att skapa en mer hållbar framtid

Medan mycket fokus har lagts på återvinning, förbiser vi ofta behovet av att återanvända - att få maximal livslängd från våra prylar och hushållsartiklar. Reparera saker som har gått sönder är ett sätt att återanvända produkter. Här är problemet: Vi brukar leva i en slit och släng kulturen där artiklarna är byggda att ersättas i motsats till reparation, och vi saknar ofta den nödvändiga kunskapen om vi ville fixa föremålet.

Vi tror att det i de kommande åren kommer fler och fler människor att förstå att fixningen är bättre än att kasta bort och ersätta. Fler och fler människor kommer att se att resurserna är begränsade och att vi måste dela dem med fler och fler människor i framtiden när världsbefolkningen växer. I den här situationen kommer fler människor att förstå att kasta bort ett objekt när det är trasig utan att ens försöka reparera den, är inte hållbart och att denna livsstil inte kan fortsättas.

Billigare att reparera

Från den 1 januari 2017 halveras momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder. Dessutom kan halva arbetskostnaden dras av när du reparerar vitvaror. Skattelättnaderna är den del i regeringens strategi för hållbar konsumtion som innebär att mängden avfall kan minska.

När livslängden på varor förlängs minskar behovet av att utvinna nya råvaror och tillverka fler produkter som sedan ofta transporteras långa sträckor. Att reparera och återanvända har därför positiva effekter på både miljö och klimat.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo