Den nya spelmarknaden

Ingen har väl missat att spelmarknaden stod inför en rejäl omstrukturering förra året. Från och med 2019 är det andra regler som gäller för den som vill erbjuda spel i Sverige och det har sina fördelar. Inte minst för bolagen själva, som trots nya regler kommer att få tydligare riktlinjer för hur deras verksamheter ska bedrivas samt att konkurrensen blir mer rättvis.

Innan 2019

Sverige har kritiserats av EU för sina monopol och spelmonopolet som staten hade haft sedan 1900-talets första hälft var ett av dem. Det stred nämligen mot EU:s konkurrenslagar och de två lagstiftningarna skapade en marknad utan regelverk och granskning. Enligt de svenska lagarna var det bara statens bolag som fick bedriva spelverksamhet, men tack vare EU kunde andra företag erbjuda samma tjänster, förutsatt att de inte befann sig i Sverige. Samtidigt var lagtexterna för spel skrivna innan internet kom, och de flesta regler gällde för fysiska spelverksamheter och inte för spel på nätet. Det här skapade stora diskussioner och ledde till slut till att regeringen valde att slopa monopolet. Sommaren 2018 röstade man för att marknaden skulle omregleras och man införde ett licenssystem liknande det som finns i Storbritannien och Danmark.

44562487024 ffbb75855e m

Efter 2019

Från och med 1 januari gäller istället fri konkurrens på marknaden, förutsatt att man följer statens regler. Bland annat måste varje spelbolag ha fått en godkänn licens för den spelverksamhet de bedriver samt betala 18 procent i skatt på all vinst. De beläggs också med ett omfattande omsorgskrav samt måste hålla all marknadsföring och alla erbjudanden inom måttfulla gränser. Allt spel och alla spelare måste även registreras för att de lättare ska kunna hålla koll på sitt spelande. Spelarna ska även kunna stänga av sig om de inte längre vill använda tjänsterna och ta del av erbjudanden och nyheter. De spelbolag som inte får licens kommer att bli portade från marknaden och bötfällas. För konsumenterna kommer de nya reglerna att innebära ett större skyddsnät, en säkrare marknad och ett mer varierat utbud.

Ny marknad, nya möjligheter

De nya reglerna är inte ämnade för att begränsa marknaden utan för att göra den bättre. Givetvis kommer det att uppstå frågetecken och problem för de verksamheter som inte har hunnit anpassa sig, men det kommer också att leda till innovation och nytänkande. Istället för att följa de gamla och mer traditionella spåren måste nya idéer kläckas för att man ska sticka ut och bli marknadsledande. För Mr green, som har som mål att forma igaming-industrin och sätta standarden för hur en spelverksamhet på nätet ska bedrivas, kommer arbetet för ett hållbart spelande fortsätta att utvecklas och man kommer troligtvis att lägga mer energi på att ta fram nya typer av spel – vilket i sin tur öppnar upp marknaden för spelutvecklare och spelstudios.

7658165122 12d1f71e0b m

Ändringar inom en marknad påverkar ofta andra marknader. De nya reglerna kommer att innebära nya utmaningar inom bland annat marknadsföring, spelutveckling och kommunikation. Det finns alltså rum för nya idéer och det är en marknad som de närmaste åren kommer att vara mycket spännande att vara en del av.

 

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se