Trender i dagens leklandbransch

Historisk översikt

Sammanlagt har lekplatser utvecklats en lång väg från första hälften av 20-talet, då de dominerades av tillverkade stålutrustning och betong. Under 1950- och 60-talen, lekplats elementen började sakta att ta på sig mer fantasifulla teman, även om dessa fortfarande inte fullt ut engagerade barnen.

På 1970-talet, blev trälekplatskonstruktion nya heta trenden, tills det upptäcktes att trä kräver mer underhåll. Således började man experimentera med nya material, framför allt plast. Med tiden, utvecklingen i branschen har gjort dessa nya material mer livskraftiga och prisvärda.

Modern lekplatsutrustning har idag förbättrats från några metallrör som svetsas samman till vetenskapligt utformade rekvisita som ger barn roliga stunder, frisk luft och motion.

Dagens lekplatsutrustning omfattar multi play - system som har olika moduler såsom gungor, bergväggar, elektroniska lekredskap, smarta playground, hinderbanor och klätterlek bara för att nämna några. De olika elementen kan varieras oändligt eftersom de olika delarna kan kombineras nästintill hur som helst.

Barnen som kreatörer

Föräldraoro tillsammans med standarder har dock begränsat designfrihet i dagens lekredskap. Skapa rolig och spännande lekplats med ett brett utbud av olika lekplatsutrustningar har blivit en utmaning för många tillverkare. Barnen är de som använder lekplatser så varför inte låta barn utforma konceptet? Detta görs faktiskt av många företag och systemets designers idag. Tanken är att barnen vet bäst vad de vill leka med och därför är de bäst lämpade att bidra med sina tankar. Färger, aktiviteter och utformning av lekplatser uppfattas av barn på ett helt annat sätt att vad vi som vuxna ser.

Balans mellan utmaningar och säkerhet

Idag tillverkas lekredskap med mycket modern och säker råvara i mycket avancerade tillverkningsanläggningar. Säkerhet i dag är den största frågan som gäller alla lekplatstillverkare, leverantörer, formgivare eller företagare. Om en lekplats inte utformas på rätt sätt och i enlighet med internationella säkerhetsnormer, kan de visa sig vara en säkerhetsrisk.

Så byggs det idag

Leklandet har heltäckande mattor för att undvika att barn halkar. Handtag på ytterdörren är uppåtvinklat för att barn inte ska kunna öppna det. Stickkontakter sitter högt upp på väggarna. Grindar finns både till kök och trappor. Väggar och golv är vadderade.
När leklandet byggs tänker man på flödet i leken för att undvika att barn riskerar att krocka med varandra. Mattan som täcker lek ytan är 10-15 cm tjock och så mjuk att det är svårt att få upp hög fart för barn som springer. Många anläggningar bestämmer en lämplig längdgräns hos barnen för att minimera olycksrisken.
En av de största trenderna på lekplatser är nu, tillsats av gummi "säkerhet" golv till marken. Genom att lägga dessa speciella plattor runt marken skyddas alla barn när de snubblar eller faller, som är en normal företeelse. De flesta utvecklade länder insisterar på denna typ av golv för att säkerställa att kritiska fallhöjd upprätthålls, vilket i sin tur förhindrar allvarliga skador. Dessa golv ökar också livslängden på lekredskap -när man använder sand, små stenar fastnar dessa i skor och sliter utrustningen.

Speciella anpassningar

Handikapp barn är ofta en grupp som är ute ur spelet när det gäller att spela på en lekplats. Men detta håller på att ändras med nya specialbeställda lekplatser. Nu kan alla barn i alla åldrar och kroppstyper gå ut och använda lekplatser. Det lär också andra barnen att interagera med handikapp barn och lära sig att ha roligt att spela med dem.

Så gör du en lekplats säkrare

Dagens välutbildade och medvetna föräldrar förväntar sig inget mindre än det bästa för sina barn. En lekplats kan göras säker genom att:

  • uppnå rätt balans av komfort och utmaning, komfort gör att barnen känner sig trygga och säkra när de leker fritt
  • den maximala fallhöjden eliminerar risken att falla från utrustning genom att säkerställa användning av skyddsbarriärer och skyddsräcken vid alla uttagspunkter
  • förbättra skyddsbeläggning under och runt lekredskap
  • se till att det inte finns några utrymmen som skulle kunna fälla ett barns huvud, arm eller någon annan kroppsdel
  • lekredskap görs av hållbara material som inte kommer att falla sönder eller slitas ner alltför snabbt
  • skapa fler produkter särskilt framtagna för barn med funktionshinder
  • använda lekredskap som tillverkas av en ansedd producent som är säkerhetstestat

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo