Nya regler för Attefallshus!

Attefallhusen kan bli ännu större. Regeringen vill öka ytan för de bygglovsfria bostadshusen för att lindra bostadskrisen. Potential finns för ”tiotusentals” nya små permanentbostäder i landets villaträdgårdar om byggnadsytan ökas. Privata, småskaliga initiativ med förtätning av villaområden är precis vad som behövs för att lindra bostadskrisen och hjälpa integrationen.

Regeringen framhåller att en flexiblare användning av bygglovsbefriade byggnader gör det mer attraktivt att hyra ut i villaområden. Man framhåller att det skulle gynna dem som efterfrågar ”en mindre, billigare bostad, till exempel unga vuxna, studenter och nyanlända”.

För en villaägare är ett bra Attefallshus en ganska stor investering, ofta över en halv miljon kronor. Men med hyresinkomster som till stor del är skattefria samt anslutning till samma villaabonnemang för el- och VA som redan finns, kan investeringen ibland räknas hem, inte minst i storstäderna och om alternativet vore köp av bostadsrätt.

Nya regler på gång

Regeringen har gett förslag på utökning av storleken på Attefallshus (komplementsbostadshus) med 5kvm. En utökning skulle innebära att husen får vara upp till 30kvm, istället för 25kvm som regeln är idag. Förslaget kommer från bostadsminister Peter Eriksson som en lösning åt den rådande bostadsbristen. Han förutspår att lagändringen kan ge tiotusentals nya minibostäder om den går igenom. Boverket slutredovisade förslaget till Regeringskansliet den 30 april 2018 och nästa steg blir ett riksdagsbeslut. Stödet för förslaget är stort men kammaren tar inte emot fler propositioner förrän efter valet. Till dess jobbar regeringen på med att få fram en bra proposition.

Varför man valt att undersöka möjligheten till att förändra och utöka Attefallshuset är att lagändringen inte riktigt gett den effekt som var tanken från början; ge möjlighet till bygglovsbefriade bostäder och på så vis minska bostadskrisen. Dagens 25 kvm innebär en boyta på ca. 22 kvm, och ökningen skulle alltså innebära en boyta på ca. 27 kvm. “Det kan göra dem mer attraktiva att använda som bostad” skriver Boverket i sin rapport.

Attefallshus 2

Så får de nya 30 kvm disponeras

Äger du ett hus så får du i byggnadens närhet bygga ett eller flera Attefallshus, bygglovsbefriat, så länge den totala arean för komplementbyggnaderna är max 40kvm. Förslaget är i sig inte en lagändring utan snarare en förlängning av den befintliga regeln och hur dessa 40kvm kan disponeras till exempel 30kvm + 10kvm istället för dagens 25kvm + 15kvm.

För att få ställa ett Attefallshus på din tomt ska placeringen vara minst 4,5m in från tomtgräns. Bostaden får heller inte vara högre än 4 meter i taknockshöjd och den totala byggnads-arean får idag inte överstiga 25kvm. Men om förslaget går igenom kan man förhoppningsvis snart se Attefallshus på 30kvm.

Förslaget skapar nya möjligheter till byggande och uthyrning då det i dagsläget krävs bygglov för att uppföra modeller på 30kvm och uppåt.

Allmänt om uthyrning

Det finns allmänna regler som gäller uthyrning i allmänhet. Dessa är bland annat att när man hyr ut har man rätt att ta ut fyra procent av det årliga marknadsvärde en bostad har. Detta är exklusive kostnader för slitage och drift.

Idag råder fri hyressättning i Sverige. Följden är att en uthyrare kan tjäna stora pengar. Förvisso kan en hyresgäst klaga hos hyresnämnden men nämnden kan inte kräva att hyresgästen får en återbäring av tidigare betald hyra.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se