Fyrtiotalisterna dominerar i framtiden

Ingen har missat den förändringen som skett. Vi har aldrig haft en så stor grupp med så mycket pengar bland de äldre som idag. Bilden av pensionärer som ödmjuka, sparsamma och snälla snart kommer att vara ett minne blott. Nu när barnen flyttat ut, bostaden är betald och man känner sig fortfarande frisk och pigg vill man gå ut och leva livet!

Gruppen äldre ökar

Fram till år 2025 väntas 300 000 fler barn (upp till 19 år) och lika många fler över 70 år. Att barnen blir fler beror främst på att de stora kullarna födda runt 1990 är i de mest barnafödande åldrarna. De senaste två decennierna har medellivslängden ökat med mer än tre år och den beräknas fortsätta öka med över ett år fram till 2025. Det här är en väldigt positiv utveckling - men barn och äldre är också de som är i störst behov av offentliga tjänster som vård, skola och omsorg.

Dagens pensionärer

Dagens pensionärer har en helt annan konsumtion än tidigare generationer. De är hälsosamma och lever längre – de fortsätter att konsumera, de golfar och reser. De lägger inte heller pengar på hög på samma sätt som man gjorde förr.

Fortfarande finns det emellertid en utbredd syn på äldre som inte rimmar särskilt väl med verkligheten. Därför missar också många företag en stor potentiell kundgrupp. Schablonbilden är en fattig och hjälplös pensionär som snålar och tittar på prislappar. Den stämmer förstås i vissa fall, men generellt har äldre konsumenter mycket bättre köpkraft än unga. De har en stor andel av inkomsterna, de största förmögenheterna och lägsta skulderna.

Fyrtiotalisterna är dock en rätt svårflirtad grupp på marknaden. Företag som vill närma sig målgruppen gör klokt i att inte få dem att känna sig gamla. Att prata om ”livets eftermiddag” provocerar dem hårt. Även om fyrtiotalisterna inte vill erkänna det, är de ganska fåfänga. De vill se fräscha ut och hålla sig unga med hjälp av de tjänster och produkter som de konsumerar. Det som går hem är istället lagom doser av nostalgi från ungdomstiden och vetenskapliga fakta.

Stark konsumentgrupp

Framtidens viktigaste konsumenter går inte att hitta bland unga. I stället är det 40-talisterna som kommer under de närmaste åren att ha mer pengar att spendera. Det är en köpstark grupp som motsvarar en tredje del av befolkningen men de står för över hälften av all konsumtion och äger mer än 3 fjärdedelar av de samlade tillgångarna.

Fyrtiotalisterna vill gärna göra förnuftiga köp, fast de gillar också att unna sig. Den egna hälsan är ett bra argument för konsumtion. Om något innebär att man kan leva längre, känns det som en investering snarare än en onödig lyx. God service och erfaren personal är också smart att satsa på enligt experterna.

Seniorerna är en jättestark konsumentgrupp, men de är inte riktigt nöjda med hur marknadsplatserna är utformade. De har andra behov än yngre. En förälder mitt i karriären vill att allt ska gå snabbt i en butik, medan äldre gärna tar det lugnt och vill kunna mötas.

Går man in för att attrahera seniorerna har både enskilda företag och hela branscher mycket att vinna. Det finns en orealiserad potential i de äldre konsumenterna. De är mer lojala än unga, som oftare byter varumärke och marknadsplats, men svårare att fånga. Lyckas man är belöningen stor.

Fyrtiotalisterna dominerar i framtiden 2

Hälsa

Dagens seniorer är pigga och vill leva livet. Detta kan flera branscher dra nytta av. Bland annat den växande hälsobranschen. De är många, de är köpstarka och vill satsa på hälsan. Under de kommande åren kommer de att lägga mycket pengar på att må så bra som möjligt under ålderns höst. Det handlar om allt från vitamintillskott och yoga till sjukvård och läkemedel.

Seniorer kan bli en viktig marknad för många e-hälsosatsningar, men då gäller det att ta fram tekniklösningar som även passar de äldre användarna. Det är viktigt att man tar med äldre redan i utvecklingen av nya lösningar så att gränssnittet blir användarvänligt. Annars riskerar man att många avstår från tjänsterna. För att skapa tjänster som tilltalar seniorerna behöver man också vara medveten om att deras integritetsuppfattning ofta skiljer sig från yngre generationers. En tjänst som unga tycker är självklar, kan äldre uppleva som integritetskränkande. Det är ännu en anledning till att äldre personer behöver involveras i utvecklingsprocessen för att lösningen ska bli bra.

Seniorföretagare

De äldre sitter på en stor kunskap som fortfarande behövs i arbetslivet. Det är väl inte det första man tänker, att man ska jobba som pensionär, utan man tänker att man ska leva livet och ha det skönt. Men det är lite svårt att sitta still, man är tvungen att ha något att syssla med hela tiden.

Det är mer än dubbelt så vanligt att företagare i Sverige är över 65 år, jämfört med övriga länder i Europa, visar en ny analys. Att starta företag efter pensionen har flera fördelar. I vissa branscher är det ingen som helst nackdel att vara gammal. Exempel är konsulter, föreläsare och artister.

Skatt och socialavgifter är lägre för personer som fyllt 65 år senast vid årets början. Det betyder att seniorer får mer pengar över efter skatt, alternativt att man kan arbeta mindre, och ändå få lika mycket pengar.

Men det handlar inte bara om ekonomiska fördelar. Man kan själv bestämma hur mycket energi man vill lägga ned. Genom att arbeta, särskilt med något som du tycker är kul och intressant, håller man dig ung, pigg och frisk. Man har också möjlighet att omsätta sin hobby till praktisk verklighet. Har man varit duktig i trädgården kanske man finner att människor är beredda att betala för att få hjälp med att beskära äppelträden.

Äldreomsorg

De äldre blir en allt större grupp, med stor köpkraft och god hälsa. De flesta är vana vid ett liv med god standard, med resor, nöjen, arbete och kontakter. I kontrast till denna goda utveckling, står de välfärdstjänster som riktar sig till äldre. Dessa har inte utvecklats i takt med vårt ökande välstånd. Resultatet är en äldreomsorg utan den kvalitet som vi har anledning att önska. Morgondagens 70- och 80-åringar kommer i allt mindre utsträckning att acceptera det de tilldelas – och de har råd att efterfråga något annat. Här finns en väldig möjlighet för framtidens företagande, och en stor utvecklingspotential.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se