Kapital är avgörande för många företag

Det är vanligt att ett nystartat företag behöver låna pengar för att snabbt kunna komma igång med sin verksamhet och försäljning. Om inte grundarna själva går in med hela kapitalet kan ett företagslån vara nästan helt nödvändigt för att kunna köpa in lagervaror, maskiner, utrustning, datorer, kontorsmaterial och liknande. 

Andra befintliga företag kan behöva det för att finansiera kostnader vid uppstart, för investeringar i nya produkter, för att anställa ny personal, för att köpa nya verktyg och utrustning, för att öka försäljningen genom en ökad marknadsföringsbudget och även för att expandera in på nya marknader. För att göra allt detta så behöver entreprenörer finansiering. Den större majoriteten behöver därför låna från banker och andra finansbolag.

Tänk på!

Det är otroligt viktigt för egenföretagare att förstå hur företagslån fungerar och vad för information det är en långivare kan komma att vilja kolla på innan den lånar ut pengar.

Alla egenföretagare bör kunna specificera vad syftet är med ett eventuellt företagslån - även om det inte krävs av vissa banker eller långivare. Man bör alltså ha en tydlig idé om vad lånet ska användas till och vilken effekt det kommer ha på ens affär om allt går enligt plan. Ju bättre affärsplanen och budgeten är desto bättre möjligheter har du både att få lånet beviljat och att få låna till låg ränta.

Det är här värt att nämna att ordet företagslån används som en generell benämning som inkluderar många typer av lån och krediter som kan ges ut till företag, oavsett dess löptid eller syftet med lånet.

En punkt som skiljer olika företagslån åt är huruvida det krävs en säkerhet för lånet eller inte. I vissa fall krävs en sådan säkerhet (till exempelvis en fastighet) och/eller en personlig borgen. I andra fall förekommer inte sådana krav. 

Att låna utan UC kreditupplysning är också möjligt. Många UC-förfrågningar kan påverka din kreditvärdighet negativt och folk väljer att låna utan UC eftersom det helt enkelt gör det lättare att få lånet beviljat. 

Almi företagslån

Den mest kända långivare bland företagare är Almi. Utgångspunkten för Almis företagslån är att vara ett komplement i din totala finansieringslösning där banken vanligtvis är den andra finansiären. Företagslånet passar för de flesta användningsområden. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, en investering i produktionsutrustning eller köp av ett befintligt företag. Almi sätter inga formella begränsningar för hur lånet ska användas utan lyssnar på varje kunds speciella förutsättningar.

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Normalt ska lånet betalas tillbaka på tre till fem år. Hela finansieringslösningen sätter man vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

AdobeStock 287951630

Almis finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.

För Almi är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i deras finansiella bedömning av ditt företag. Men även om Almi har ett högre risktagande behöver de en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Banklån

Brist på medel, bör inte avskräcka dig från att fullfölja dina företagsdrömmar. Du behöver inte alltid mycket pengar för att starta ett företag. Men, för de flesta blivande företagare, finansiering är vanligtvis den största utmaningen.

Vid en företagsstart eller då en större investering ska genomföras är det vanligt med ett traditionellt banklån. Ett banklån är en långfristig kredit och anpassas ofta (förhandlas) till löptid, amorteringstakt och räntenivå.

Det kostar att låna pengar. Ett lån innebär att du ingår ett avtal med banken. Banken kräver amorteringar (återbetalning) på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i många fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån.

När du ansöker om lån hos banken måste du oftast kunna presentera företagets affärsplan och budget. Det krävs för att banken ska kunna bedöma vilken risk lånet innebär för banken

Företagslån utan säkerhet

När storbankerna beviljar företagslån finns ofta krav på någon form av säkerhet. Det är vanligt att det rör sig om fastigheter men det kan även vara något annat som har ett högt värde, såsom maskiner eller annan utrustning. Tack vare att lånet tecknas med säkerhet vågar banken bevilja lånet samtidigt som villkoren ofta kan bli betydligt bättre än vad fallet vore om säkerhet inte funnits.

Ett företagslån utan säkerhet innebär i korthet att en egendom inte pantsätts för att lånet ska beviljas. Det kan däremot finnas krav på personlig borgen. Detta innebär indirekt att banken får en större säkerhet – detta då den person som har gått i borgen blir tvungen att betala hela skulden om inte företaget gör det. När företagslån marknadsförs som ”lån utan säkerhet” innebär det alltså enbart att ingen egendom sätts i pant.

AdobeStock 207053054

Personlig borgen

Långivare kräver att en, eller flera, personer går i personlig borgen för lånet. Det kallas då inte för att lånet har säkerhet. Företagslån med personlig borgen är ändå säkrare för långivaren då de personer som är borgenärer blir betalningsskyldiga om företaget inte betalar lånet enligt vad som avtalats.

Om du väljer att gå i borgen för företagslånet är det mycket viktigt att du förstår vad detta kan innebära för din personliga ekonomi. Kan inte företaget betala lånet kommer du bli betalningsskyldig för hela beloppet. Kan du inte betala riskerar i värsta fall lånet att drivas in av Kronofogden via en utmätning. Detta betyder att fastigheter och andra tillgångar kan utmätas (tas om hand och säljas) i syfte att betala skulden.

Låna pengar utan UC

I de flesta fall sker en kreditupplysning för att söka ett företagslån. En långivare behöver bra underlag för att kunna avgöra risken vid utlåning och beviljande av krediter. Enligt Konsumentkreditlagen https://www.konsumentverket.se/for-foretag/prissattning-och-ta-betalt/konsumentkreditlagen/ måste banker och långivare vidta en noggrann och omsorgsfull kreditprövning innan de beviljar lån. En kreditupplysning är till för att göra en riskbedömning om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amortering på ett eventuellt lån, vilket baseras på din personliga ekonomiska historik och nuläge.

Lån utan UC passar dig som vill låna utan att Upplysningscentralen gör en kreditupplysning. Det finns många seriösa långivare av snabblån utan UC. Flera godkänner dessutom lån med betalningsanmärkningar. Att låna utan UC innebär att långivaren istället tar en kreditupplysning på dig hos ett annat upplysningsföretag, så som Bisnode eller Creditsafe.

Fördelen för dig som låntagare är att den registrerade kreditupplysningen inte syns i UC:s register. Ditt kreditvärde och din möjlighet till framtida lån påverkas negativt till följd av många kreditförfrågningar.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se