Hyr ut oanvända ytor på Airbnb

Om du har något rum, flera rum eller kanske någon annan yta i ditt hem, som inte är använd, så kan du skapa passiva intäkter genom att lägga ut dessa ytor på Airbnb. Det är enkelt och tar bara några minuter. Du bestämmer själv vilken hyra du vill sätta.

Airbnb tar en provision för sin förmedling. I vanliga fall debiterar de 3 % av hyran och det ska täcka kostnaderna för hela transaktionen. Om du inte får något uthyrt så kostar det dig ingenting. Intäkterna, som du får på detta sätt är typiska passiva intäkter. Denna verksamhet är även möjlig att skala upp genom att du skaffar mer yta bara för att hyra ut via Airbnb.

Konkurrensen är naturligtvis större inom tätbebyggda områden och där det finns mycket turister. Förbered dina ytor väl och se till att de är så bekväma som möjligt. Tillhandahåll gärna olika former av service. Presentera de ytor som du vill hyra ut på ett professionellt sätt med en ärlig och detaljerad beskrivning samt foton med hög kvalitet.

Uppmuntra dina gäster att ge omdömen och försök erbjuda en unik upplevelse när man hyr av dig. Försök ta direktkontakt med gästerna så att de känner sig väl omhändertagna. Erbjud rimliga priser och var snabb med att svara på frågor och kommentarer.

Det hela började med två studenter

Det var två studerande i San Fransisco som vid ett tillfälle hade svårt att betala sin hyra och kände sig då tvingade att hyra ut sina rum med madrasser på golvet under en designmässa som lockade många besökare. De märkte då att efterfrågan på den typen av tillfälliga billiga övernattningar var stor.

De lärde sig samtidigt vilka problem det innebar att nå tänkbara hyresgäster, vilka svårigheter det fanns med att vara säker på att få betalt och svårigheter med att veta om hyresgästerna skulle sköta sig m.m. Dessa uppenbara och enkla iakttagelser ledde till Airbnb, som i dag är ett världsomspännande företag.

I början möttes verksamheten med stor skepsis. Folk undrade om man verkligen kan hyra ut sin bostad till helt främmande människor. Hur skulle det gå med säkerheten, privata ägodelar, slitage m.m.? Men så småningom minskade oron och det blev mer accepterat när man hade hyrt ut sin bostad en gång och märkte att det fungerade.

Detta är en erfarenhet som man möter inom hela delningsekonomin. Man är skeptisk till att börja med men oron brukar lägga sig efter ett tag.

tjej v id soffa B

Vad vi kan lära oss av Airbnb?

Airbnb är en plattform där bostadsägare och resande kan hitta varandra. Man har hittills förmedlat uthyrning av fler än 25 miljoner hyresgäster i mer än en miljon bostäder över hela världen. Airbnb hyr ut rum åt 425,000 hyresgäster per natt.

Affärsidén är enkel. Som ägare har du full kontroll över uthyrningen. Du bestämmer pris, när tillträde ska ske, hur du förvarar dina privata prylar på ett säkert sätt, hur det ska fungera om hyresgästen ångrar sig och mycket annat.

Den stora fördelen för hyresgästen är att det är billigare än att hyra ett hotellrum, och kanske är det trevligare än att bo på ett hotell som kan upplevas som opersonligt. T.o.m. den stora hotellägaren Warren Buffett rekommenderar sina anställda att hyra privat rum via Airbnb när de är ute och reser.

Behöver man vara rädd för om gästerna sköter sig? Både hyresvärd och hyresgäst skriver betyg, bedömningar och kommentarer. Det gör att man hela tiden ger och får rekommendationer på bra bostäder och bra hyresgäster. Det är en av grundtankarna i affärsidén.

Några punkter som gör att Airbnb har lyckats bra är följande:

  • Betygen, bedömningarna, kommentarerna är en viktig punkt.
  • 24-timmars service, alla dagar under hela året.
  • Säkra försäkringar för de hyresvärdar som hyr ut sina ytor.
  • Pengar skickas inte mellan hyresgäster och hyresvärdar direkt utan sköts via Airbnb.
  • Alla objekt fotograferas professionellt, så att en hyresgäst i förväg tydligt kan se vad man hyr.
  • På Airbnb kan man ha varierande priser för olika dagar, för helger, för hela veckor och hela månader.
  • Den som hyr ut får alltid sina pengar snabbt efter uthyrningen.
  • Blir det någon dispyt eller konflikt mellan hyresvärd och hyresgäst så har Airbnb en speciell avdelning med personer som är specialister på att lösa den typen av konflikter.

Dessa punkter, som har varit avgörande för Airbnb’s framgång, används nu av många olika plattformar som etableras på marknaden för andra tjänster än uthyrning av bostäder.

Detta är en av 25 affärsidéer som du kan läsa om i boken ”25 sätt att tjäna pengar när du sover.” Klicka här så kan du läsa mer om boken.

Gästskribent, Holger Wästlund

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg