5 Globala trender - grund till framtida affärsmöjligheter

"Hitta ett problem och ge en lösning"; med denna premiss föds storföretag. Och det är inte brist på problem runt om i världen. Den Global Opportunity 2015 rapport innehåller en hel del utmaningar som vi står inför under de kommande åren, och därför dessa problem blir idéer och affärsmöjligheter för vissa.

1. Bristen på färskvatten

Det beräknas att år 2050 kommer den globala efterfrågan på vatten att öka med mer än 50%. Även i dag, är dricksvattnet inte en rättighet som alla kan njuta av, även om vår planet består tre fjärdedelar av vatten. Affärsmöjligheter inom detta område kan variera från produktion av färskvatten, avsaltning, vatteneffektiva jordbruk, liksom varje innovativt system som lovar att utnyttja resurserna effektivt. Utan att glömma den mest omedelbara problemet, vilket skulle få vatten till de delar av världen där tyvärr vatten är en lyx.

2. Konstruktion

Över hälften av världens befolkning bor nu i tätorter, en trend som bara tenderar att växa i takt med att åren går. Problemen uppstår när man hanterar den växande befolkningens behov- sanitet, energianvändning, transporter och livskvalitet. Affärsmöjligheter inom detta område kan vara att utveckla mer kompakta, gröna städer med hjälp av olika smarta lösningar. Ex. gatubelysning som aktiveras endast när de upptäcker människor eller bilar som passerar genom gatorna eller soptunnor som automatiskt skickar ett meddelande till dem som är ansvariga för denna funktion, när containrarna är fulla. Och när det gäller bostäder, likaså de tenderar att vara intelligena, tack vare kombinationen av energieffektivitet, automation, robotteknik och gröna material.

3. Icke smittsamma sjukdomar

Cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar står för cirka 68% av alla dödsfall i världen. Och även utgör ett betydande hot mot den ekonomiska utvecklingen genom att bli en tung börda för hälsan. Dessa sjukdomar ökar snabbt. Som affärsmöjligheter, är det klart att allt som har att göra med att förebygga dessa sjukdomar kommer att bli en mycket lönsam verksamhet, alltifrån diet, motion och mobila applikationer och tjänster som hjälper till en friskare livsstil.

4. Extrema väderförhållanden

Naturkatastrofer har sopat bort mer än 2 miljoner liv under de senaste 30 åren, enligt rapporten Global Opportunity, och från 1992 stormar och översvämningar har lett till förluster på mer än 30 miljoner. Det förväntas att värmeböljor, torka, översvämningar och stormar uppstår oftare och är allvarligare under de kommande åren, så att inom denna sektor finns det fortfarande många innovationer för att utveckla. Från tidig varning till alla produkter och tjänster som minskar klimatpåverkan och erbjuder klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar.

5. Alternativa bränslen

För närvarande fortsätter det att bromsa i utvecklingen av innovationer och nya renare alternativ, men förr eller senare, kommer regeringarna vara tvungna sluta ge vika för industrins intressen och öppna för nya och renare energiformer. Därför kommer denna industri att bli en potentiell möjlighet för de företagare som har någon form av innovation eller teknik i åtanke, där lyckligtvis finns redan nu ett stort antal tävlingar för att finansiera de bästa idéerna inom området energieffektivisering.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo