E-handel fortsätter växa

Allt fler företag och konsumenter använder sig av nätet för att göra affärer och detta driver e-handelns tillväxt. Inledningsvis drevs e-handeln av böcker, elektronik och kläder men dessa varor har nu lagt grunden för en rad andra varor och branscher. De varor som väntas öka mest under de närmaste åren är mat, inredning och byggvaror.

En ökad försäljning via nätet kommer att påverka handeln på många sätt. Behovet av detaljhandelsyta väntas minska, eller i alla fall inte öka, butikerna väntas integrera med näthandeln, logistiken kommer sannolikt också att kunna förändras och kommunikationen med kunden förenklas.

Detta är bara några av de faktorer som kommer att förändra handelns struktur när e-handeln växer. Sannolikt har vi heller inte sett allt ännu, det som förändrats under de senaste 10 åren är sannolikt inget mot vad som kommer att hända under de kommande 10.

E-handelns utveckling drivs främst av tre faktorer:

1. En ökad mognad hos konsumenterna. När de väl en gång har handlat via internet tenderar de att fortsätta. Man upplever bekvämligheten, utbudet och priserna som positivt. Ju mer man handlar desto mindre oroar man sig för det som till en början var en barriär i form av frågetecken kring betalning, leverans och lurendrejeri.

2. En ökad mognad hos handlarna. Detaljhandeln har förstått att man måste leverera i tid, hålla vad man lovar, etc. E-handeln har också lärt sig mer om allt – från hemsidans presentation och utformning till hur man ska hantera bakomliggande logistik och inköp – vilket förbättrat affärerna.

3. En teknisk mognad. Den tekniska utvecklingen har skapat helt nya förutsättningar för e-handeln genom mobiltelefoner, datorer, sociala medier och affärssystem. Vart denna utveckling i framtiden leder går inte att förutse i detalj, men vi vet att den kommer att intensifieras. Här finns således fortsatt möjlighet till mognad.

De produktkategorier som konsumenterna handlar ute i Europa är samma som i Sverige. Film, musik och böcker toppar försäljningen därefter följer resor, kläder och elektronik. Dagligvaruhandel och finansiella tjänster är de produkter vi handlar minst av på nätet.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo