6 trender inom e-handel

Nya aktörer

Att som internationell kedja hitta ett attraktivt läge i Sverige kan vara svårt, dels på grund av att själva läget är svår att hitta, dels på grund av att det kan vara dyrt. Befintliga aktörer har de bästa lägena. Detta är ett motiv för nya aktörer att satsa på nätet.

På nätet finns inga barriärer för etablering och har du resurser att marknadsföra dig kan du snabbt bli en betydande aktör. Ett exempel är den tyska modekedjan Zalando som på mindre än ett år blivit en stor aktör på nätet. Det faktum att den fysiska handeln är ”fulletablerad” kommer att driva e-handelns tillväxt i Sverige. Många företag vill in på den svenska marknaden som visserligen är liten men å andra sidan ekonomiskt stabil.

Showroom/Utlämningslokaler

Att kombinera näthandel och butik är framgångsrikt. Konsumenten känner sig tryggare medveten om att det finns en fysisk butik att gå till. Det finns också fördelar i att kunna exponera varor i butiken eller låta kunderna hämta ut sina varor på plats och därigenom undkomma leveranskostnader.

Fler e-handelsföretag kommer att öppna showrooms och/eller utlämningslokaler som dels gör konsumenten trygg, dels förenklar logistiken. På samma sätt kommer butikskedjor idag sannolikt att konvertera fler butiker till showrooms. Detta leder till ytterligare e-handelstillväxt.

Det framtida hemmet

Handeln måste vara med och utforma det framtida hemmet. Hushållen kommer på sikt att utnyttja digitala system i en större omfattning än idag. Hemmen kommer då, i högre utsträckning än idag, bli tekniskt sammankopplade och digitalt uppkopplade mot internet och andra nätverk. Handeln kommer därmed att flytta in i hemmen.

Redan idag finns intelligenta ljud-, ljus- och uppvärmningssystem som underlättar vår vardag. Det har länge talats om intelligenta kylskåp som själva känner av vilka basvaror som behöver levereras till huset från affären, i vilken omfattning och hastighet matvaror konsumeras samt om de har blivit gamla och behöver slängas och ersättas. I dagsläget finns det redan tjänster där konsumenten själv kan scanna varor i kylskåpet och beställa hem maten med hjälp av digitala medier. Med effektivare lager- och logistiklösningar samt en fortsatt tjänstefiering inom dagligvaruhandeln kommer denna typ av livsmedelshandel att växa.

Utvecklingen av olika ”molntjänster” inom IT-sektorn har skapat en ökad öppenhet och flexibilitet, vilket gör att användare (företag och privatpersoner) enkelt och smärtfritt kan lagra, flytta, kopiera och skicka sådant som information, texter, bilder, filmer och annat till varandra utan att behöva koppla upp sig mot varandra.

Streckkodernas betydelse

Gränsen mellan butikshandeln och näthandeln kommer att suddas ut. Behovet av streckkoder och RFID-taggar (radio-frequency identification) för logistik och försäljning på nätet kommer att vara lika självklart som i butikshandeln. Acceptansnivån från konsumenterna att få fel vara eller att inte kunna spåra leveransen kommer att vara låg.

Att själv kunna scanna streckkoder i butik och beställa varan i nätbutiken är fullt möjligt idag men utbudet är begränsat. Integrering av standarder och streckkoder på nätet kommer på sikt bli en avgörande pusselbit för att skapa effektivare lager- och logistiklösningar för näthandeln.

Behovet av att tillhandahålla produktbeskrivning (exempelvis ingredienser) och ursprungsmärkning på nätet blir en viktig pusselbit för att lyckas attrahera konsumenter.

Effektivare e-kanaler

I takt med att tekniken mognar blir e-handeln mer effektiv och försäljningen ökar. Idag görs 90 procent av alla affärer på nätet via en stationär eller bärbar dator men denna andel kommer att sjunka i takt med en ökad användning av smarta telefoner och surfplattor. Detta sker emellertid inte på bekostnad av att konsumenten surfar mindre via stationära eller bärbara datorer. När konsumenter använder mobiltelefoner och surfplattor sker detta i nya situationer, exempelvis till och från jobbet eller i soffan framför TV-n, vilket medför att surfandet som helhet bara ökar. E-handelns tillgänglighet ökar således och försäljningen med den.

Ännu är många hemsidor inte uppdaterade med den senaste standarden vilket medför att många hemsidor inte är anpassade för exempelvis en mobiltelefon. Med hjälp av Responsive Web Design (RWD) anpassas webbplatsen som kunden besöker beroende på vilken skärmupplösning besökaren har. Det innebär exempelvis att webbplatsens besökare kan surfa till sajten med en läs/surfplatta, en mobiltelefon eller en dator och att innehållet på webbplatsen anpassas efter besökarens plattform.

Med en ökad mobil anpassning kan försäljningen öka och användarvänlighet likaså, exempelvis kan byggvaruhandeln på nätet informera sin konsument med instruktionsfilmer mitt under pågående arbete.

Generationsväxling

Den nya generationens konsumenter kommer sannolikt att efterfråga näthandel i en mycket större utsträckning än dagens konsumenter. Behåller den unga generationen sitt digitala beteende när de blir äldre, skaffar jobb och summor att konsumera för innebär det en köpkraftsinjektion för näthandeln. Detta tillsammans med digitaliseringens framfart kommer sannolikt att påverka handeln i en utsträckning vi hittills inte har sett eller vet om.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo