Välkommen till framtiden!

Den digitala revolutionen har i grunden förändrat världen. Liksom industrisamhället förpassade jordbrukssamhället till historieböckerna så håller digitaliseringen på att förändra människors sätt att arbeta och leva.

Idag måste alla företag snabbt kunna reagera på förändringar i omvärlden och kundernas beteende. Framgångsrika företag är de som följer samhällets trender och har möjlighet att ändra kurs, även radikalt om situationen kräver det.

Digitaliseringstrender

Digital teknik fortsätter att utöka sitt inflytande. Ryggraden i den digitala världens infrastruktur är givetvis att få ut bredband till alla konsumenter. Anslutna enheter sätts in i alla branscher, på alla platser, och tekniken som krävs för stor informationsbearbetning utvecklas snabbt. De ekonomiska fördelar som kan fångas genom digitalisering är verkliga.

Fenomenet med digitalisering är här för att stanna.

Men hur kommer det att se ut i framtiden? Blir det både trådlöst och gränslöst samhälle? Kommer sättet som framtidens människor lever på att förändras? Hur kommer varor och tjänster att konsumeras?

Framtidens företag

Upplevelser kommer att prioriteras i framtiden. Både när det gäller fritidsaktiviteter och konsumtion. Framtidens företag kommer att vara extremt måna om att vårda sina varumärken. Likaså kommer man att bli allt duktigare på att vårda sina kundrelationer. Det ständigt ökande mediebruset innebär att det inte bara kommer att bli dyrare att hitta nya kunder än att behålla de gamla, det blir också allt svårare att över huvud taget nå fram till dem.

Redan idag betyder relationer i olika former väldigt mycket. Samtidigt kan man ställa sig frågan vilka företag som egentligen har en ordentlig koll på sin målgrupp. Vilka som köper. Vilka som inte köper. Och varför de inte köper. Fortfarande är det förvånansvärt få företag som har idag kontroll över sina databaser och kundrelationer. Men de som har det kommer att ha ett försprång på framtidens marknad.

Framtidens konsumenter

År 2016, är kunden verkligen kung. Hyper-personlig shoppingupplevelse blir normen. Tack vare utvecklingen av online-verksamhet och sofistikerade analysverktyg, leverantörer har mer och mer detaljerad information om sina kunder. I stället för marknadsföring till allmänna demografi som "45-till-55-åriga kvinnor som lever i förorter" är de nu möjlighet att erbjuda hyper personlig marknadsföring baserat på konsumentens individuella inköpsmönster. I denna värld, de företag som lyckas är de som kan ge snabb, relevant och personlig information till sina kunder.

Generation C (connected)

En hel generation, ”Generation Ansluten" har vuxit upp i en primärt digital värld. Datorer, Internet, mobiltelefoner, sms, sociala nätverk - alla är en självklarhet för medlemmar i denna grupp. Och deras förtrogenhet med teknik, beroendet på mobil kommunikation och önskan att förbli i kontakt med stora nätverk av familjemedlemmar, vänner och affärskontakter kommer att förändra hur vi arbetar och hur vi konsumerar.

Konsumenter, och särskilt Generation C, är redan helt anpassade till den digitala miljön. De förväntar sig naturligtvis alltid vara anslutna, är villiga att dela personuppgifter, och är mer benägna att lita på remisser från sina närmaste vänner än välkända varumärken.

Framtidens marknadsföring

Den digitala marknadsrevolutionen vi är mitt uppe i skapar en helt ny typ av marknadsförare. De måste anpassa sig till snabba teknologiska förändringar, digitalisering, globalisering, avregleringar, försvinnandet av mellanhänder och mer och mer kundanpassade produkter.

Kunder får mindre tid och pengar vilket kommer att resultera i minskad varumärkeslojalitet. Kunder kommer att gynna de företag som har produkter tillgängliga här och nu men också de som ger god service och mervärden. Framtidens kunder kommer att bli ännu mer villiga att köpa via online butiker. Eftersom internet är ett informationshav kan det vara till stor hjälp för konsumenterna att hitta den bästa bilen, investeringen, resan eller utbildningen. Papper kommer att få minskad betydelse som informationsbärare eftersom allt fler online kataloger kommer bli tillgängliga för konsumenten.

Morgondagens marknadsundersökare kommer att få ett helt nytt sätt att samla in marknadsinformation. Det kommer att bli enorma mängder information tillgänglig, och marknadsförare kommer därför att behöva nya informationsverktyg för at kunna samla in och analysera dela den informationsmängd som är tillgänglig.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo