4 drivkrafter bakom ökad näthandel

En stor fördel med näthandeln är tillgång till den enorma marknaden. Utmaningen är givetvis att synas bland den enorma mängd e-handelsföretag som konsumenter har tillgång till. Ytterligare en utmaning är den ökade konkurrens det har till följd för svenska aktörer. Utländska aktörer kan genom en enkel anpassning av hemsidan rikta sig till Sverige.

I samband med att handeln över nätet växer framkommer också en ökad förväntan från konsumenten på snabbare leveranser, större valfrihet och mer och korrekt information.

Här är några av de viktigaste drivkrafter för näthandelns framtida tillväxt.

Priser

Lågpristrenden inom handeln är uppenbar. Tillsammans med tydligare kedjedrift, effektivare logistik och inköp i Asien är näthandeln en av de faktorer som bidragit till ett allt tydligare prisfokus i detaljhandeln. På nätet är priset avgörande. Detta förklaras av nätets transparens där konsumenterna kan se alla aktörers prissättning och enkelt kan jämföra priser innan köp.

Prisjämförelsesajter såsom Pricerunner och Prisjakt har varit verktyg som underlättat för konsumenterna att jämföra priser. Främst har det varit tekniska produkter och vitvaror som lätt har kunnat jämföras men priset på böcker, kläder och inredning kan också jämföras. Konsumentens prisfokus bedöms inte avta och detta utgör ett viktigt argument för ökad e-handel.

Utbud

Nätaktörer kompletterar ofta butikshandel med ett stort utbud. Aktörer som Adlibris, Dustin och Zalando har sortiment som vida överskrider dess konkurrenter med butikförsäljning. Möjligheten att visualisera och lagerhålla ett enormt utbud är enklare på nätet än i butik.

Sannolikt kommer detta att intensifieras i takt med nätets framfart. Butikskedjor kommer att addera nätförsäljning och drar då sannolikt ner sin butiksyta (som fokuserar på storsäljarna och en hög omsättning per kvadratmeter) samtidigt som de mindre efterfrågade produkterna hanteras direkt från centrallager till konsument. Konsumenten kommer att vänja sig vid detta och dörren är alltså öppen för en effektivare detaljhandel.

Bekvämlighet

Om pris var det som ytterst drev e-handeln inledningsvis har bekvämlighet och utbud numera blivit de största drivkrafterna för köp på nätet. Att få varorna hemkörda är uppskattat och kan sannolikt komma att bli allt vanligare framöver. Utöver hemkörning erbjuder också e-handeln bekvämlighet i form av tidsbesparing.

Produkter som mat, möbler, elektronik och alkohol kan dessutom vara förknippade med besvärliga hemtransporter för konsumenten, varför hemkörning kommer att vara ett försäljningsargument. Priset för denna är dock en utmaning i sig – i dagsläget är ofta hemkörning förknippad med höga kostnader och många aktörer har svårt att hitta en bra leveranshantering.

Konsumenten uppskattar bekvämlighet och är i högre utsträckning än tidigare beredd att betala för tjänster, detta kommer att driva e-handeln i framtiden och möjligtvis också medföra att köp via nätet kostar mer än köp i butik eftersom kunden kommer att uppskatta att slippa besöka butiken.

Information

Nätet gör det möjligt för konsumenten att informera sig om produkten inför, under och efter köp. Även här varierar betydelsen beroende på nätbransch. För vissa varor, som avancerad teknik eller dyra produkter, finns ett behov av service och kontakt med en butikssäljare. För andra varor, som böcker, kontaktlinser och dammsugarpåsar, är behovet mindre. I detta finns stora möjligheter för många branscher som ännu inte är framträdande på nätet.

För exempelvis mat- och vinintresserade konsumenter finns det sannolikt en möjlighet att få bättre information än vad som idag är möjligt i butik. Genom bloggar och forum kan till exempel gastronomen informera sig om köp och vinrecensenten kommer kanske i framtiden även att inkludera en länk till vinet i fråga utöver själva omdömet.

Utrymmet är dessutom stort för rekommendationstjänster så som exempelvis ”Tycker du om denna maträtt borde du också testa denna”. Kan nya e-handelsbranscher dra nytta av denna typ av merförsäljning, som fungerar väl inom exempelvis bokhandeln, kan detta komma att driva e-handeln.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo