Mobila låssmedstjänster

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Alla som någon gång varit utelåst från sitt hem, ett kontor eller bil kommer att uppskatta värdet av att ha en tillförlitlig och trovärdig mobil låssmed tillgänglig. Detta är ett rörligt och serviceinriktat jobb som kräver flinka fingrar och någon som har det lätt för att få kontakt med folk.

Details

Om du inte redan har grundläggande låssmed färdigheter, är ditt första steg mot att bli en mobillåssmed att utbilda dig och att få lite träning. Helst kommer du vill bli certifierad, vilket gör dig mycket mer trovärdig. När du arbetar med frågor som har med trygghet och säkerhet att göra kommer du att klara dig mycket bättre om du är kunnig och har ett intyg som bevisar det.

Komma i gång

Börja smått. Överväga att arbeta från hemmet i början. De flesta av dagens låssmeder började med att arbeta från sina hem, med familjebil eller skåpbil utrustad med de verktyg och utrustning som behövs. Ett sådant tillvägagångssätt gör att du kan komma igång med relativt lite pengar, beroende på hur många - och hur avancerade tjänster du vill erbjuda.

När det kommer till utrustning, försök inte att slarva och köpa låssmed verktyg som är av sämre kvalitet. Högkvalitativa verktyg gör att du kan utföra ditt jobb snabbt och leverera kvalitet. Det finns butiker som är specialiserade på att sälja alla typer av professionella låssmedsverktyg.

Gör en marknadsundersökning

Analysera din lokala marknad. Lika viktigt som något annat, du vill veta hur många låssmeder som redan är verksamma i ditt område, och hur stor del av marknaden kan du räkna med att locka med ditt företag. De flesta branschexperter håller med att någon mer än en låssmed för varje 30000 människor tenderar att mätta marknaden. Dock bör du studera verksamheten i befintliga låssmeder och avgöra om du kan fånga en stor del av den befintliga marknaden genom att erbjuda fler och bättre service, särskilt med en välplanerad insats mot kommersiella och industriella kunder. I många områden har de etablerade låssmed varit i branschen i 20 år eller mer, och är inte särskilt intresserade av att expandera sin verksamhet.

Marknadsföring

Oavsett hur bra du är på verksamhet i låssmide, eller hur många certifikat du har, kommer du inte ha tillräckligt med arbete om du inte går ut och marknadsför dina tjänster. Mun till mun är bra, men du bör också annonsera din låssmed tjänster på ditt fordon, visitkort, och på annat sätt som gör att du kommer i kontakt med allmänheten. Du kan också söka efter entreprenadverksamhet och samarbete med hårdvara butiker och vaktbolag.

Översikt över de vanligaste typer av jobb en låssmed ska kunna hantera:

• Lockout: Ofta när en person befinner sig utelåst från sitt hem, kontor, lager, bil o.s.v. Nästan alltid sker detta på udda tider på dagen eller natten. Så öppna lås på udda tider av dagen och natten kommer att bli viktig roll.

• Ändra ett befintligt lås för att ta bort gammalt och börja använda en ny nyckel.

• Bil lockout: Det här problemet uppstår ofta och kommer att kräva en annan förfarande. Ett speciellt verktyg ofta används här, som fungerar på de flesta inhemska och många utländska bilar.

• Lås installation: mycket av din tid kommer att gå åt att installera nya lås och dörr hårdvara. I många fall kommer husägare och företagare vilja uppgradera sin säkerhet med den senaste modellen hårdvara för äldre bostäder, kontor och andra byggnader. Många låssmeder är inblandade i nybyggnation av hyreshus, bostadsrätter, köpcentra och liknande.

Tänka på

Låssmedens yrke flyter mer och mer samman med larminstallatörens, något som ställer krav på elektronik kunnande och kunskap om ytterligare regel- och normsystem enligt RUS (Försäkringsförbundets regelsystem) som styr nästan alla sidor av låssmedens och larminstallatörens arbete. Man kan också fungera som säkerhetsrådgivare till exempel när en kund råkat ut för inbrott och vill installera ett nytt låssystem eller se över den totala säkerheten.

Man kan betraktas som en säkerhetsrisk när man installerar lås på vissa ställen, till exempel vid försvarsanläggningar och företag, och ens bakgrund kommer därför att kontrolleras för att se om det finns något brottsligt förflutet. Även för vissa vidareutbildningar krävs utdrag ur polisens belastningsregister.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo