Kreativ IT-verkstad för barn

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Kunskap är nyckeln till barnens framtid och modern informationsteknologi har öppnat nya vägar till utbildning. Med hjälp av datorer kan inlärningen göras både lättare och roligare.

Info

Sverige ligger väl framme när det gäller IT i skolan. Men på senare år är det lärarna själva som hamnat i skolbänkarna. Många lärare vet inte hur de ska hantera den nya tekniken. Det krävs mycket pedagogisk utveckling för att det skall bli bra.

Det ständigt växande utbudet och en mängd kunskapsprogram täcker behovet från enkla lek-och-lär-program för de minsta till avancerad vetenskap och teknik. Kommunerna sägs satsa på att integrera datorn i skolan, men i dagens ekonomiska sparnit prioriteras annat i många av dem. Samtidigt är det fortfarande många barn som inte har tillgång till någon datasupport hemma.

Bakgrund

Att skaffa dator och att välja rätt programvara är givetvis viktigt men minst lika viktigt är att barnet får nödvändig support för att utnyttja moderna program på det bästa sättet. Man måste hjälpa barnet att se datorn som ett verktyg som idag håller på ersätta pennan och papperet. Just nu pågår dessutom diskussioner om barns och ungdomars tillgång till pornografiskt material på Internet. Föräldrarnas kontroll räcker ofta inte till.

Så gör du

Att använda nya medier lär man sig bäst genom eget praktiskt arbete. Skaffa nödvändig utrustning och tillgång till Internet och starta en kreativ IT-verkstad för barn. Ett ställe där barn kan lära sig mer än att surfa på nätet och spela dataspel. Verkstaden fokuserar på kreativt skapande där alla barn över 2 år upp till mellanstadiet kan delta.

Din huvuduppgift är att assistera dem att utveckla sin förmåga att hantera datorn på nyttigt sätt. Stimulera barnens nyfikenhet kring den nya kommunikationstekniken och därigenom bidra till mer kunskap, självförtroende och framtidstro. Låt även barnen ha roligt och lägga upp egna hemsidor, chatta med kompisar eller sätta ihop fotopussel.

För att det hela ska bli kommersiellt, skaffa sponsorer bland fastighetsägare och myndigheter. Idag när barn ofta har problem med att organisera sin lediga tid och begränsat urvalet av kreativa aktiviteter kan en kreativ IT-verkstad spela en viktig roll för alla. Din målgrupp är både barnen från daghem och grundskoleklasser i lågstadiet (deras föräldrar).

Att tänka på

Din uppgift blir att skapa nyfikenhet och öka lusten hos barnen att lära sig data på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Du kommer att arbeta med barn, men det är ändå föräldrarna som du vänder dig till. Du skall i första hand förklara för dem hur datorn stimulerar och hjälper barnet att utvecklas. Det finns massor av bra pedagogiska spel som är oerhört spännande och effektfulla.

Du behöver inte vara dataexpert för att arbeta med barn. Däremot bör du ha känsla för att se vad det är som barn behöver, hur de tänker och vad de gillar med data.

De flesta forskare är positiva till de möjligheter som finns i datorernas värld. Många barn har lärt sig alfabetet och de första siffrorna med hjälp av datorn. Det är bra att barnen lär sig leva med datorer. De kommer att behöva den kunskapen i framtiden.


Features

Location:

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg