Musikundervisning för barn

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Kommunala musikskolan är ständigt hotad. Nedskärningar och sparkrav har resulterat i ett begränsat antal platser och dyrare terminsavgifter. Utbudet på undervisningen har reducerats och valfriheten har minskat i takt med att resurserna för musikundervisning blivit mindre.

Info

För de som väljer de populäraste instrumenten är väntetiderna långa. I stället för att ge kvalité försöker man få in fler barn. När man vet att det på varje skola i regel enbart finns en enda musiklärare blir det inte mycket att välja på.

Så fungerar det

Många musikintresserade barn saknar en mer individuell undervisning. Varför inte göra detta till en god affär genom att ge musiklektioner för barn i egen regi och lära dem spela och sjunga redan när de är små. Den kommunala musikskolan startar först när barnen går i tredje klass och att påbörja privatlektioner tidigare kan vara enda utvägen. Jämför man med hockey eller TV spel så är musikundervisning en relativt billigt hobby och ett bra alternativ även för föräldrarna.

Barn lär sig mest och lättast mellan 4 och 6 år. Bästa åldern för att börja spela musik ligger däromkring. Om fler i familjen spelar kan barnet gärna börja tidigt.

Komma i gång

Det finns inget instrument som är särskilt bra för barn. Små barn kan helt enkelt välja mellan de instrument som de klarar av rent fysiskt och som kanske finns i små storlekar. Det som däremot är viktigt är att skapa en avslappnande atmosfär och göra inlärandet så skojigt som möjligt.

Metoderna att lära barn musik är många. Börja dock inte med noter utan låt barnen lyssna först och sedan spela. Rytmen är musikens viktigaste element. Producera därför musik som skall tvinga åhörare att stampa takten och väcka deras lust att lära sig spela själva. Sedan, när de fått tillräckligt med kunskaper i spelandet, kan elever utöka repertoar och spela sin favoritmusik.

Fler och fler sjunger i kör

Körsången fyller social funktion men svarar också på barnens behov av gemenskap. Utveckla små nätverk mellan de barn som spelar samma instrument eller vill spela och sjunga i grupp. Ordna en lättare test för alla nya elever för att kontrollera vilka kunskaper de har. Lektionerna skräddarsys sedan efter elevens målsättning och ambition. Om du inte själv är musiker, hitta andra musiker som kan ställa upp på sin fritid. Sätt kvalité i första plan och skapa en skola med gott renommé.

Utrustning

Musikinstrument kan du köpa själv och hyra ut till eleverna. På det sättet kan du erbjuda eleverna att prova många instrument och hjälpa föräldrarna undvika onödig investering när eleven tröttnar efter ett tag och kanske vill byta gitarren mot piano. Du kan visst låta de barn som har egna instrument att ta dem med sig. Har du invandrare som elever kan du eventuellt erbjuda undervisning på de traditionella instrumenten från hemlandet.


Features

Location:

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg