Hur Blir Dina Affärsidéer Verklighet?

Hinner du med alla dina saker på att-göra-listan? Infinner sig en känsla av att du bara är på möten, pratar i mobilen och svarar på email? Har du skapat plats i din kalender för aktiviteter som driver dina affärsidéer framåt? Ett sätt att få viktiga (men ej akuta saker) gjorda, är att hitta en "ansvarspartner" ("accountability partner") som du kan bolla dina idéer med. Det kan vara att du träffar en coach, mentor, eller i mitt fall, har ett möte med medlemmar i en Mastermind-grupp, på regelbunda tidpunkter.

schedule

Jag har nyligen gått Steph Crowders kurs i att veckoplanera på ett enkelt, effektivt och tidsekonomiskt ("15 minuter i veckan") sätt. Jag har sedan varit med på hennes webinar om hur du sätter mål och hur du gör för att förverkliga dessa på sikt.

Jag rekommenderar att du läser Stephs post, 7 Reasons Your To Do List Isn't Getting Done. Om du gillar det du läser kan du klicka på min referenslänk för att utforska Fizzle.co:s utbud (forum, kurser, guider, webinar).

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg