IT-konsult

Key Info:

Image Two

IT-revolutionen har för länge sedan knackat på och klivit in i våra liv. Utvecklingen med IT har gått snabbt och antalet användare den sista årtionde har ökat kraftigt. Allas förhoppningar blickar mot framtiden och nya tekniska prylar kommer nästan varje dag. Både gammal och ung försöker hänga med.

Details

Den stora mängden information kräver sortering, anpassning och förståelse. Den ökande digitaliseringen kommer helt säkert att påverka alla yrken och arbetsplatser. En del arbetsuppgifter kommer att minska och en del kommer helt att försvinna.

Att kunna sätta in teknik i ett sammanhang och förstå konsekvenser blir viktigt. Det kommer också att bli naturligt för oss att jobba tillsammans med robotar och smart programvara. Vi kommer att kunna göra mer avancerade saker.

Innan du börjar

Innan du kommer igång och hoppas att kunderna börjar knacka på din dörr för att hyra dig, se till att du har de kvalifikationer som krävs för att få jobbet gjort. Om du vill vara en IT-konsult, se till att du är uppdaterad med alla trender och förändringar i datorindustrin och digitala världen.

Som IT-konsult är du ute på uppdrag hos kunder och jobbar med IT på olika nivåer. IT-konsulter efterfrågas i de flesta branscher.

Framtiden

Möjligheterna både lockar och skrämmer. Det är inget tvivel om att den nya tekniken kommer att förändra både företagandets och kommunernas villkor. Företagen har fått helt nya möjligheter att utvecklas, men för att kunna göra det krävs kunskap och förståelse för hur den digitala tekniken kan utnyttjas i företagets verksamhet. Förmågan att hantera den nya tekniken på rätt sätt kommer att ha avgörande påverkan på företagens konkurrenskraft.

Men för många av företagen har utvecklingen gått för fort och idén om det papperslösa kontoret är fortfarande långt borta.

Framtidens kommunala service kommer att präglas av olika IT-lösningar. Medborgarna ska kunna beställa kommunala tjänster och kommunicera online i ännu större omfattning i framtiden. Det kan röra sig om allt från att beställa tid hos tandläkaren till att ansöka om dagisplats och kontrollera köerna.

Under de senaste åren har det satsats miljardbelopp på inköp av datorutrustning till skolorna. Tyvärr släpar support funktionen oftast efter och den tekniska utrustningen används i för liten utsträckning i många skolor.

Marknaden för den datakunnige IT-rådgivaren är både stor och dynamisk. Framtidens samhälle och arbete blir allt mer IT-baserat, och här finns pengar att tjäna. Både företag och kommuner kommer att bli mer databeroende och det finns stort behov av någon som kan hitta metoder för att analysera verksamhet, prioritera och bedöma om vad man skall satsa på.

Så gör du

Starta ett eget IT-konsultföretag och erbjud dina konsulttjänster till olika företag och offentliga aktörer. Som en IT-konsult hjälper du dina kunder med rådgivning och expertis angående i princip allting som rör datorer. Du hjälper till med att hitta skräddarsydda lösningar och konsulterar i hur företaget kan lägga upp sin organisation. Det kan handla om att lösa nätverksproblem men även om att installera nätverk och mjukvara eller testa nya system. Kort sagt så är det ett mycket brett område och arbetsuppgifterna kan variera mycket.

De flesta IT-konsulter är specialiserade på något särskilt område, till exempel programmering, utveckling av strategier och verksamhetsutveckling eller projektledning. Det innebär att du kan jobba som programmerare, systemutvecklare, nätverkstekniker och databasadministratörer.

Som IT-konsult jobbar du ofta inte länge på ett och samma ställe utan för det mesta innefattar jobbet projekt av olika längd som kan variera mellan allt från några veckor till flera år.

Att tänka på

Det räcker inte bara med att vara bra på IT och programmering för att starta eget konsultbolag. En av de allra viktigaste egenskaperna som du bör ha om du vill jobba som IT-konsult är förmågan att kunna kommunicera med andra människor och förstå vad det är som kunden önskar och kräver. Som en datakonsult måste du helt enkelt kunna sätta dig in i och förstå företagets verksamhet och behov.

En annan och mycket viktig egenskap är att kunna leverera tjänsten i tid och hålla deadlines.

Det gäller också att hålla sig uppdaterad inom IT-världen och känna till de nyaste trenderna och möjligheterna för att kunna erbjuda de bästa lösningarna till kunderna.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1